ChristenUnie: stop toetredingssteun Turkije

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukemawoensdag 17 februari 2016 17:26

De ChristenUnie wil dat de regering uitspreekt dat Turkije nooit lid kan worden van de EU. De regering moet daarom de financiële steun aan het land ter voorbereiding op toetreding intrekken.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind diende daartoe vanmiddag een motie in. Onlangs maakte ook coalitiepartij VVD duidelijk dat Turkije nooit mag toetreden tot de EU. Voordewind: “In Europa zijn vrijheden als persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en geloofsvrijheid belangrijke waarden. Een Turkije waarin die waarden niet aanwezig zijn en momenteel zelfs verslechteren, mag nooit lid worden van de EU.” De ChristenUnie diende de motie in samen met de SGP.

In een tweede motie vraagt Voordewind de regering naast de toetredingssteun ook andere financiële steun te stoppen zolang Turkije in Syrië de Koerden bombardeert, die in de strijd tegen ISIS een belangrijke bondgenoot vormen van Nederland.

Verenigd Koninkrijk
Voordewind diende de moties over Turkije in tijdens het debat over de Europese Top met premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Daarin kwamen ook de positie van het Verenigd Koninkrijk binnen de EU ter sprake. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Voordewind moet de regering zich aansluiten bij de Britten, die zich niet willen committeren aan het streven naar een ‘ever closer union’. Voordewind: “Het statement van de ‘ever closer union’ stuurt aan op een steeds hechter, groter en politieker Europa. Dat betekent dat de zeggenschap van landen zelf steeds meer afneemt. De ChristenUnie is tegen een Europese superstaat.”

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: stop toetredingssteun Turkije'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > februari

Geen berichten gevonden