ChristenUnie steunt stevig gewijzigde Mediawet

Mirjam Bikker - Foto: Rufus de Vries/ChristenUniedinsdag 08 maart 2016 22:20

Vandaag werd de Mediawet in derde en laatste termijn in de Eerste Kamer behandeld. Lees hier de bijdrage in derde termijn van Mirjam Bikker en daarmee de finale afweging van de ChristenUnie-fractie over de Mediawet.

Voorzitter!

Dank aan de staatssecretaris voor zijn heldere brief. Inhoudelijk heb ik twee korte vragen:

  1. Ten aanzien van de wettelijke inkadering van de sturende rol van de NPO, viel mij bij nadere bestudering van de brief op dat er een klein nieuw element in staat  tov wat de staatssecretaris in tweede termijn betoogde. Hij zegt: "In het aanvullende wetsvoorstel wordt opgenomen dat de sturende taken van de NPO worden verricht op basis van de afspraken en strategie zoals beschreven in concessiebeleidsplan, prestatieovereenkomst, profielen van de aanbodkanalen, de begroting, afspraken met de omroeporganisaties en het coördinatiereglement`. Ik vind afspraken met de omroeporganisaties prachtig, maar niet helder en afgelopen halfjaar was daar vaak genoeg ruis. De wettekst gaat voor en in tweede termijn was het juist zo aansprekend dat de staatssecretaris alleen documenten met een formele status noemde, toen hij de studerende taak van de NPO inkaderde. Klopt het dat hij de wettelijke inkadering zal beperken tot die formele kant?
  2. Tweede punt is dat nu in de brief staat dat de omroeporganisaties bij al de eerder genoemde documenten worden betrokken. Dus ook bij coordinatiereglement, bindende regelingen en jaarplannen. Ik vind dat een goede toezegging. Qua formele procedure vind ik hierover echter weinig. Het lijkt me een aspect dat uitwerking verdient.

Dan de gekozen procedure. Dit wetsvoorstel doorloopt een uitzonderlijke route. Mijn fractie waardeert de voorstellen die staatssecretaris doet tot aanpassing van het wetsvoorstel zeer. Dat is een verbetering en verheldering van de wettekst. Een inkadering van de sturende rol van de NPO en daarmee een heldere en steviger positie voor de omroepen. Daarnaast zal de motie dit ik in tweede termijn indiende en tot nu toe brede ondersteuning heeft de positie van levensbeschouwing binnen de Publieke Omroep beter borgen, zowel financieel als qua ruimte die geboden moet blijven worden. Aanpassing van de wet heeft gevolgen voor de procedure, ik benoemde het al in 2e termijn. Staatsrechtelijk gezien is de route van de novelle daarbij in onze ogen het meest zuiver. Echter die eist de Eerste Kamer niet, die biedt de Regering aan. De staatssecretaris komt met een andere oplossing, die wettelijk gezien mogelijk is. De staatssecretaris schrijft dat dit wetsvoorstel alleen inwerking treedt als het aanpassingsvoorstel in dit huis is aanvaard. Alhoewel de novelle onze voorkeur had, zal mijn fractie gezien de verduidelijkingen en verbeteringen die dit wetsvoorstel zal krijgen en de toezeggingen van de staatssecretaris op dit punt, en ik noem daarbij ook de beloofde spoed bij het voorstel over de regionale omroepen, maar dit alles in overweging nemend, zal mijn fractie in kunnen stemmen met de gekozen procedure en het voorstel.

Labels
Eerste Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie steunt stevig gewijzigde Mediawet'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > maart

Geen berichten gevonden