Carla Dik-Faber mist visie en ambitie voor teelt veevoer in Europa

Polderdonderdag 17 maart 2016 15:30

Carla Dik-Faber mist visie en ambitie bij het kabinet voor de teelt van eitwitrijk veevoer in Europa. Dik-Faber: “Nog steeds komt het overgrote deel van ons veevoer uit landen als Brazilië en Argentinië, terwijl er in bepaalde delen van Europa genoeg ruimte over is om veevoer te verbouwen. Dit is weinig duurzaam. We moeten zorgen dat we de veevoerproductie meer regionaliseren binnen Europa. Hiervoor moet er worden geïnvesteerd in kennis over teelt van eiwitgewassen en moeten barrières in de keten worden weggenomen”. Dik-Faber heeft hiertoe samen met Jaco Geurts (CDA) en Fatma Koser Kaya (D66) schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het rapport van de Raad voor Regionaal Veevoer. In het rapport staan de kansen en knelpunten voor eiwitrijke veevoergrondstoffen uit Europa.

  1. Bent u bekend met het adviesrapport van de Raad voor Regionaal Veevoer “Naar 100% regionaal eiwit – Kansen en knelpunten voor eiwitrijke veevoergrondstoffen”, waarin aanbevelingen worden gedaan hoe we in Nederland kunnen komen tot meer gebruik van regionaal geteeld eiwitrijk veevoer?[1]

  2. Wat is uw reactie op dit rapport?

  3. Kunt u reageren op de aanbevelingen gericht aan de overheid (p. 4 van het rapport)? Welke aanbevelingen gaat u overnemen?

  4. Bent u bereid om een ‘Eiwitvisie’ op te stellen met daarbij een duidelijke en ambitieuze doelstelling voor de teelt van eiwithoudende gewassen in Nederland en de rest van Europa?

  5. Op welke wijze gaat u zich ook in Europees verband inzetten voor het wegnemen van belemmeringen voor de teelt van eiwithoudende veevoergewassen?

  6. Bent u bereid dit rapport te betrekken bij de uitwerking van het (topsector)beleid gericht op het verminderen van de afhankelijkheid van de import van eiwitgewassen (Kamerstuk 31532, nr.156)?

  7. Kunt u aangeven met welke partijen u samen wilt werken om de afhankelijkheid van de import van eiwitgewassen voor veevoer te verminderen?

  8. Wilt u deze vragen beantwoorden vóór de plenaire behandeling van het WRR-rapport “Naar een voedselbeleid”?
Labels
Carla Dik
Landbouw

« Terug

Reacties op 'Carla Dik-Faber mist visie en ambitie voor teelt veevoer in Europa'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > maart

Geen berichten gevonden