Kandidaatstelling Tweede Kamer opengesteld

12695035_945276565559112_4949576467052698846_ovrijdag 18 maart 2016 13:39

De ChristenUnie bereidt zich voor op de komende Tweede Kamerverkiezingen, die uiterlijk op 15 maart 2017 plaats zullen vinden. Op het partijcongres van 23 april a.s. zal de selectiecommissie worden benoemd en de opdracht aan die commissie met daarbij het gewenste fractie- en kandidatenprofiel worden vastgesteld. Om tijd te winnen voor de selectieprocedure wordt de kandidaatstelling al vanaf 18 maart opengesteld.

Wilt u zich kandideren voor een functie als Tweede Kamerlid? Lees hieronder het fractie- en kandidatenprofiel en de functievereisten. De uiterste inzenddatum voor uw kandidaatstelling is maandag 2 mei om 10:00 uur. Geïnteresseerden kunnen hun reacties richten aan de selectiecommissie ChristenUnie Tweede Kamer verkiezingen, t.a.v. Bianca van der Horst (ambtelijk secretaris). Doet u dit bij voorkeur per email: biancavanderhorst@christenunie.nl
Uw kandidering zal met discretie worden behandeld.

Profiel fractie

 • De fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer:
 • vertegenwoordigt de Christenunie en haar kiezers in de landelijke politiek;
 • is in staat om het profiel van de ChristenUnie uit te dragen,  kan  hiervoor de juiste prioriteiten stellen en weet daar creatief en ondernemend mee om te gaan;
 • is in staat om situaties te herkennen of te creëren om de unieke ChristenUnie-inhoud relevant en zichtbaar in de media uit te dragen;
 • staat open voor brede afstemming en samenwerking in de partij en discussie met de achterban;
 • opereert in een breed netwerk van maatschappelijke organisaties en
 • vormt een goed te managen en hecht team van dienstbare mensen, die het partij- en fractiebelang willen stellen boven het individuele belang.

 Profiel kandidaten positie 2 tot en met 15:  

De kandidaten op de posities 2 tot en met 15 moeten direct beschikbaar en geschikt zijn om Tweede Kamerlid te worden. Van hen wordt een intensieve bijdrage aan de landelijke campagne verwacht. 

Deze kandidaten zijn gevarieerd in leeftijd, deskundigheid, geslacht en regio van herkomst. Ze vormen samen een afspiegeling van de brede achterban van de ChristenUnie.
Het volgende kandidatenprofiel is opgesteld voor de posities 2 tot en met 15.

Een Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie:

 • is herkenbaar als christen, is lid van de ChristenUnie en onderschrijft hiermee de grondslag;
 • is  bereid de bewilligingverklaring, waarin de gedragscode en binding aan het partijprogramma zijn opgenomen, te ondertekenen;
 • is zorgvuldig, transparant, betrouwbaar en integer;
 • heeft aantoonbare politieke of bestuurlijke ervaring;
 • is primair generalist, bij voorkeur met een specialisatie op één of meer beleidsvelden die voor het profiel van de ChristenUnie relevant en gezichtsbepalend zijn;
 • heeft een goed analytisch denkvermogen op academisch niveau;
 • kan zich snel in kwesties verdiepen, kennis vergaren en onderwerpen simultaan hanteren;
 • is vaardig in woord en geschrift en hanteert een voor iedereen begrijpbaar taalgebruik;
 • is authentiek en politiek consistent en waait niet mee met mediahypes;
 • is een goede debater en onderhandelaar;
 • moet minimaal één en bij voorkeur meer specifieke doelgroepen aanspreken;
 • is een netwerker en heeft een groot netwerk in verwante organisaties;
 • kan goed luisteren naar verhalen uit de samenleving en gebruikt deze voor politieke meningsvorming;
 • is een teamspeler; 
 • is stressbestendig, kan presteren onder druk en op cruciale momenten;
 • is in staat en bereid tot kritische zelfreflectie en staat open voor coaching en kritiek;
 • is in staat om vanuit inhoud doordachte one-liners af te geven;
 • weet (moderne) media te benutten en zich een eigen plek in de media, in de breedste zin, te verwerven en daar effectief te opereren;
 • is in staat om het verkiezingsprogramma helder uit te dragen.

 Om deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen, zijn een goede gezondheid en een evenwichtige thuissituatie noodzakelijk.

 Profiel kandidaten 16 tot en met 50

 Vanaf positie 16 bestaat de kandidatenlijst uit een brede mix van kandidaten. Zij worden geacht actief bij te dragen aan de campagne in hun doelgroep en /of regio.

Kandidaten hiervoor zijn:

 • potentiële kandidaten voor de toekomstige top van de lijst;
 • talentvolle nieuwkomers in de politiek;
 • ervaren bestuurders met een groot netwerk;
 • ambassadeurs van de ChristenUnie met een regionaal profiel;
 • vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen.

 Een kandidaat voor de kandidatenlijst plaats 16-50 van de ChristenUnie:

 • is herkenbaar als christen, is lid van de ChristenUnie en onderschrijft hiermee de grondslag;
 • is  bereid de bewilligingverklaring, waarin de gedragscode en binding aan het partijprogramma zijn opgenomen, te ondertekenen;
 • kan zijn of haar omgeving mobiliseren en motiveren voor de ChristenUnie;
 • heeft een netwerk in maatschappelijke organisaties;
 • is, in het geval van potentials, bereid te werken aan eigen ontwikkeling.
Labels

« Terug

Reacties op 'Kandidaatstelling Tweede Kamer opengesteld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > maart

Geen berichten gevonden