Associatieverdrag met Oekraïne goed alternatief voor toetreding tot de EU

ukrainian-flag-1444384-1279x947dinsdag 05 april 2016 08:01

Morgen is het zover: op 6 april mag u naar de stembus voor een referendum over het ‘associatieverdrag’ van de EU met Oekraïne. Dit verdrag heeft in de afgelopen weken en maanden tot veel discussie geleid. Er is echt een debat op gang gekomen.

Dit is soms een debat op basis van spookbeelden, maar gelukkig worden er ook genoeg inhoudelijke argumenten gewisseld. En het is het goed dat dit gebeurt. Want het verdrag gaat wel echt ergens over. Het is een verregaande samenwerking die veel meer behelst dan alleen het wegnemen van handelsbelemmeringen tussen Oekraïne en de EU. Een samenwerking waar de ChristenUnie voorstander van is!

Het makkelijker maken van handel en investeringen is weliswaar een wezenlijk onderdeel, maar het verdrag bevat ook belangrijke afspraken over economische en politieke hervormingen, over de verbetering van de mensenrechten en over de aanpak van corruptie. Stuk voor stuk verbeteringen waar de Oekraïense burger bij gebaat is en waar de Europese Unie bij kan ondersteunen. We kunnen niet ontkennen dat Oekraïne nog steeds een fragiele rechtstaat is. Juist daarom is een grote meerderheid van de Oekraïners blij met de ondersteuning van een goede buur die het land een zetje in de goede richting geeft.

De ChristenUnie is altijd voorstander geweest van goede betrekkingen tussen de Europese Unie en haar buurlanden. Niet in de eerste plaats om handel te kunnen drijven en geld te kunnen verdienen. Maar vooral omdat de Europese Unie en haar buren gebaat zijn bij vrede en veiligheid en omdat wij landen als Oekraïne, Georgië en Moldavië, maar ook de Balkanlanden, willen helpen om ook een democratische rechtsstaat op te bouwen. Op deze manier kunnen we laten zien dat we staan naast alle mensen van goede wil die willen bijdragen aan de opbouw van hun land.

Zowel in Brussel als in Den Haag heeft de ChristenUnie daarom bewust vóór het verdrag met Oekraïne gestemd. Dit vanuit de gedachte dat samenwerking met buurlanden van de EU een goede zaak is om te zorgen voor vrede, veiligheid en stabiliteit aan onze buitengrenzen. Tegelijkertijd is de ChristenUnie van meet af aan duidelijk geweest: samenwerking met Oekraïne is prima, maar van toetreding tot de EU kan geen sprake zijn. Dit laatste is overigens niet aan de orde in dit verdrag, in tegenstelling tot eerdere verdragen met landen als Kroatië, dat inmiddels lid is van de Europese Unie.

Wij wegen hierbij niet alleen puur ons eigen belang mee, maar we bezien het referendum ook vanuit het perspectief van het Oekraïense volk. De Oekraïners hebben ons om hulp gevraagd bij het ontwikkelen van hun land. De meerderheid wil weg uit de houdgreep van Rusland, dat de soevereiniteit van zijn buurlanden schendt en een politiek van intimidatie voert. Ze willen een democratische rechtstaat ontwikkelen, zich richten op het westen, op Europa. We vinden het rechtvaardig om hen die kans te geven!

Het is de verwachting dat morgen de opkomstdrempel van 30% zal worden gehaald. Dit betekent dat thuisblijven de fanatieke nee-stemmers alleen maar in de kaart zal spelen. Wij roepen daarom een ieder op om morgen vóór het verdrag te stemmen. Het verdrag raakt de kern waar de Europese Unie goed in is: zorgen voor vrede, veiligheid en stabiliteit en het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtstaat in Oekraïne. Op deze manier is het associatieverdrag met Oekraïne voor ons hét alternatief voor toetreding tot de EU.

Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie, Tweede Kamer)
Peter van Dalen (delegatieleider ChristenUnie-SGP, Europees Parlement)

Labels
Gert-Jan Segers

« Terug

Reacties op 'Associatieverdrag met Oekraïne goed alternatief voor toetreding tot de EU'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > april

Geen berichten gevonden