Peter van Dalen stelt vragen over ontsporingsdetectie op goederenwagons

zijaanzicht vlaggen tourvrijdag 08 april 2016 15:33

BRUSSEL 7 april 2016 - ‘Vele tientallen miljoenen euro’s schade die wordt voorkomen door een simpele oplossing.’ Zo typeert Europarlementariër Peter van Dalen de oplossing van ontsporingsdetectie op goederenwagons.

Onlangs verscheen er een rapport van het Europees spooragentschap (ERA) dat verschillende opties langs gaat om wat te doen aan het ontsporen van goederentreinen. Jaarlijks vinden er in de EU zo’n 500 gevallen van wagonontsporing plaats met miljoenen euro’s schade tot gevolg. Van Dalen stelde naar aanleiding van dit rapport schriftelijke vragen aan de Europese Commissie.

Deze maand vergaderen de Europese Commissie, de lidstaten en het Europese Spoor Agentschap over veiligheid in het goederenvervoer per spoor. Ontsporingen van goederenwagons zorgen voor veel schade, in 2008 bijvoorbeeld voor een maatschappelijke kostenpost van 471 miljoen euro. Het gaat daarbij om schade aan de infrastructuur en vertragingen voor andere treinen. Van Dalen: ‘Door de invoering van een systeem van ontsporingsdetectie kan een groot deel van de kosten worden voorkomen, bijvoorbeeld omdat treinen automatisch stoppen en niet nog kilometers door blijven rijden met een ontspoorde wagon.’ De Europarlementariër voor ChristenUnie – SGP wil dan ook van de Europese Commissie weten of zij ook vindt dat het in belang is van het Europese spoorvervoer om alle goederenwagons zo snel mogelijk met deze detectie uit te rusten.

Het Europese Spoor Agentschap stelde in 2009 al dat verplichte invoering van een ontsporingsdetectiesysteem geen grote nadelen kent. Een verplicht systeem voor detectie van ontsporingen is er tot op heden echter nog niet gekomen. Van Dalen: ‘De crux is natuurlijk dat de gebruiker, de wagoneigenaar, dan moet gaan betalen voor iets wat eerder door de samenleving werd betaald. Dat is even wennen, maar wel rechtvaardig.’ Met zijn schriftelijke vragen vraagt Van Dalen hier aandacht voor en roept hij de Commissie op tot actie: ‘Een kleine verandering aan elke wagon heeft hier groot resultaat: veiligheid en kostenreductie. Aan de slag dus!’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het rapport van het Europees spooragentschap (ERA) waarover het gaat in dit bericht is te vinden op de website van het agentschap: http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/final-report-on-derailment-detection-device.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de vragen:

Schriftelijke vragen ontsporingsdetectie
Peter van Dalen MEP


In het kader van het Regelement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (RID) stelde in mei 2015 de werkgroep ontsporingsdetectie van het Europees Spooragentschap (ERA) vast, dat de schade van treinontsporingen in Europese landen in 2008 471 miljoen euro bedroeg (kosten infrastructuur, vertragingen e.d.). De invoering van een systeem van ontsporingsdetectie (waarvan de geschatte totale kosten per wagon over een periode van 40 jaar slechts 2418,70 Euro bedragen) dringt deze schade van treinontsporingen fors terug. In 2009 concludeerde ERA dan ook dat de verplichte invoering van een systeem van ontsporingsdetectie op alle wagons economisch voordelig is en verder geen nadelen heeft . Desondanks is er tot op heden geen maatregel vastgesteld die spoorvervoerders verplicht een systeem van ontsporingsdetectie te installeren op hun treinwagons.

1. Is de Europese Commissie van mening dat het in het belang van het Europese spoorvervoer is dat treinwagons zo spoedig mogelijk worden uitgerust met een systeem van ontsporingsdetectie? Zo nee, waarom niet?


2. Zal het, bij de volgende vergadering van de RID-werkgroep ontsporingsdetectie, de insteek van de Europese Commissie en ERA zijn om het systeem van ontsporingsdetectie verplicht te stellen voor het vervoer per spoor in de EU? Zo nee, waarom niet?

Labels
Eurofractie
Europese Verkiezingen

« Terug

Reacties op 'Peter van Dalen stelt vragen over ontsporingsdetectie op goederenwagons'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > april

Geen berichten gevonden