Interview met Gert-Jan Segers:
 ‘Ik probeer navolger van Christus te zijn’
 (De Oogst)

Gert-Jan Segers - Foto: Anne-Paul Roukemadonderdag 12 mei 2016 13:26

Naast alle goede dingen die gebeuren in politiek Den Haag, staat de landelijke politiek ook bekend om macht, manipulatie en haantjesgedrag. Scoren, gezien worden en media-aandacht, zo is de ongeschreven regel. Hoe ga je als christelijk politiek leider daarmee om en hoe verhoudt zich dat tot Bijbelse waarden als nederigheid en naastenliefde? In gesprek met Gert-Jan Segers (46), politiek leider van de ChristenUnie. ‘Ik ben niet erg onder de indruk van mezelf.’

Zoals gezegd: het is soms best lastig om je weg te vinden in de doorgaans harde wereld van de politiek. Toch is Gert-Jan (‘zullen we elkaar tutoyeren?’) er nuchter onder. Op de vraag ‘Wie is Gert-Jan Segers’ antwoordt hij: ‘Allereerst ben ik een door God gekend en geliefd kind. Dat is denk ik het diepste wat je over jezelf kunt zeggen. Ik probeer een navolger van Christus te zijn, niet alleen in de politiek, maar allereerst als man van Rianne en vader van drie prachtige dochters.’

Waarom mag de ChristenUnie blij met jou zijn als politiek leider?
‘Deze vraag brengt me in verlegenheid. Kijk, ik hoef de ChristenUnie niet te feliciteren met mijn persoon en ik ben niet erg onder de indruk van mezelf. Wel heb ik me na veel wikken en wegen beschikbaar gesteld en gezegd: “Als jullie denken dat ik de aangewezen persoon ben, dan ben ik beschikbaar.” Het is geen droom die uit is gekomen, maar wel iets dat op mijn weg is gekomen en waar ik me vol voor in wil zetten.’

Ik las onlangs in een interview dat jij Geert Wilders wel de voeten wilde wassen. Wat was de context van deze opmerking?
‘De vraag in het interview was: “Wie wil je de oren wassen?” Waar ik dan als eerste aan denk, is de vraag: met wie zou ik stevig het debat willen aangaan? De krachten die Geert Wilders losmaakt, vind ik namelijk zorgelijk. Maar toch – dat zei ik ook in dat betreffende interview - iemand de oren wassen is niet de meest christelijke houding , het is mooier om iemand de voeten te wassen. Daar kom je in het gesprek verder mee. Ik zou graag verder met hem in gesprek willen komen, omdat hij zo’n grote verantwoordelijkheid heeft met de woorden die hij kiest. Dat heeft effect op de samenleving waar de verhoudingen al erg spannend worden. En zeker in het vluchtelingenvraagstuk zie je dat de verhoudingen verharden. Dan doen woorden er toe. Dan doet het er toe als Wilders een soort pepperspray uitdeelt, oproept tot verzet en alles moslims tot je vijand verklaart. Ik houd mijn hart vast wat dat betreft.’

Over woorden gesproken: er vallen vaak harde woorden in politiek Den Haag en er wordt soms volop gemanipuleerd met halve waarheden of hele onwaarheden. Hoe verhoudt zich dat met de oproep van Christus om zachtmoedig te zijn en nederig van hart?
‘Dat is soms wel spannend: de wetten van het Koninkrijk gaan over de minste zijn, nederig zijn, de andere voor laten gaan en in stilte goed doen. De “wetten” van Den Haag schrijven echter heel wat anders voor: relevant zijn, verschil maken, vooraan staan, de eerste zijn. Dat lijkt op gespannen voet met elkaar te staan. Maar zolang je gericht bent op Christus zelf, Die ons voorging in dienstbaarheid, zolang je motief gefundeerd is in dienstbaarheid én zolang je missie belangrijker is dan je eigen ego, kan je ook christen zijn in de politiek, daar ben ik van overtuigd.’

Je hebt met je gezin zeven jaar in Egypte gewoond en gewerkt voor de GZB. Hoe heeft je dat gevormd?
‘Mijn kennismaking met de wereldwijde kerk heb ik als zeer verrijkend ervaren; ik ben verbonden geweest met orthodoxe kerken met hele andere gebruiken en liturgieën dan dat ikzelf gewend was. Het is zo gaaf dat je dan merkt en voelt: ook hier draait het om Jezus Christus, om kruis en opstanding. Dat helpt mij, juist in een christelijke politieke partij die verschillende kerken vertegenwoordigt. En het verlangen hebben om iedere keer weer bij het hart van de missie uit te komen: dat is mooi. Je kunt als kerk erg navelstaren, of bezig zijn met kleine onderlinge verschillen, maar in het licht van de geschiedenis en in het licht van de wereldwijde kerk is er meer dat ons bindt en klopt ons hart allemaal bij Christus, het kruis en de opstanding.

Je maakt je sterk tegen mensenhandel, uitbuiting, ook binnen de prostitutie. Waarom raakt jou dit zo?
‘Omdat ik geloof dat God als Schepper van mensen, vrijheid en waardigheid wil geven. Het is verschrikkelijk dat sommige mensen de waardigheid en de vrijheid van andere mensen af kunnen nemen en kapot kunnen maken. Dat maakt mij ongelooflijk verdrietig, maar ook heel strijdbaar. Daarnaast is het de strijd die ook Jezus voert: Hij wil gevangen vrij maken en verdrukten recht doen, zoals je leest in Jesaja 61. Dat is altijd de missie van God geweest: waar mensen geknakt en kapot gemaakt zijn, daar richt God deze mensen op. Dat zie ik bij Scharlaken Koord en op andere plekken; daar zie ik iets van die missie en dat ligt God na aan het hart. Daarom vind ik het mooi dat er steeds meer christenen opstaan die strijden tegen onrecht en geknakte en gevangen mensen opnieuw hun vrijheid willen teruggeven, dat is uiteindelijk ook de missie van Jezus.’

Tenslotte: Hoe wil jij aan het einde van je leven herinnerd worden?
‘Toen ik twee jaar geleden bij het sterfbed van mijn schoonmoeder stond, werd ik geraakt door de gedachte dat ik heel mijn leven druk kan zijn met zaaltjes, interviews, debatten en het politieke gesprek aangaan met veel mensen. Maar dat zijn niet de mensen die uiteindelijk rond je sterfbed zullen staan: dat is toch die eerste kring van geliefden om je heen. Dus die vraag zal allereerst aan hen gesteld moeten worden. En dan hoop ik dat ze zeggen dat ik trouw was in liefde, in zorg en dat zij, ondanks allerlei ongemakkelijkheden, mijn warm kloppende hart voor hen hebben gevoeld, juist in de drukte die ik heb gehad. En dat ze uiteindelijk hebben gemerkt dat het mij om God ging en om mijn naaste, en niet om mijzelf.’

Bonhoeffer: de glossy
Segers is hoofdredacteur van de onlangs uitgekomen glossy over Dietrich Bonhoeffer. Wat heeft Bonhoeffer over het moderne kloosterleven geschreven? Kan God lijden, en zo ja, hoe zit dat dan? In de Bonhoeffer glossy worden deze en andere theologische vragen beantwoord door auteurs als Barend Kamphuis, Jos Douma en Reinier Sonneveld. Meer informatie: vuurbaak.nl
Gert-Jan Segers in het kort

Drs. Gert-Jan Maarten Segers (1969) is getrouwd en vader van drie dochters. Hij is lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Eerdere functies: Beleidsmedewerker RPF Tweede Kamerfractie, Journalist bij EO Radio 1, coördinator van een christelijk studie- en toerustingscentrum in Caïro, directeur van de Mr. G. Groen van Prinstererstichting (het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie), lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie (2012) en vanaf 2015 voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie.

[Dit artikel verscheen in De Oogst, het maandblad van Stichting Tot Heil des Volks)

Labels
Gert-Jan Segers

« Terug

Reacties op 'Interview met Gert-Jan Segers:
 ‘Ik probeer navolger van Christus te zijn’
 (De Oogst)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > mei

Geen berichten gevonden