Schriftelijke vragen over gezinshuizen in Gouda

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukemawoensdag 01 juni 2016 13:13

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind stelde vandaag schriftelijke vragen over het voornemen van Horizon om te stoppen met de woonvorm projectgezinnen. Hierdoor komt er onduidelijkheid voor de gezinshuisouders en de dertig jongeren die bij hen verblijven. Het voornemen van Horizon is opmerkelijk, omdat in de Jeugdwet juist de voorkeur wordt gegeven aan opvang in een gezinssituatie. Onduidelijk is waar de jongeren nu naar toe moeten.

Schriftelijke vragen namens het lid Voordewind (ChristenUnie) en het lid Ypma (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over  gezinshuizen in Gouda

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Nieuwe plek nodig voor uit huis geplaatste kinderen’ in AD Groene hart van 30 mei 2016[1]? Bent u daarnaast bekend met het bericht van een van de betrokken gezinshuisouders[2], dat al na één dag 6000 keer gedeeld is?
  2. Wat is uw reactie op het voornemen van Horizon Jeugdzorg om te stoppen met de woonvorm ‘Projectgezinnen’ en de gevolgen hiervan voor de zorg continuïteit voor deze kwetsbare groep kinderen?
  3. Bent u met ons van mening dat het wegvallen van de projectgezinnen haaks staat op het oogmerk van de Jeugdwet om kinderen juist in een gezinssituatie op te vangen[3]?
  4. Hoe ziet de minister het voornemen van Horizon Jeugdzorg in het licht van de sterke toenemende behoefte aan pleeggezinnen[4], temeer omdat het hier gaat om kinderen die niet tot hun recht komen in een pleeggezin of een jeugdinstelling?
  5. Is de staatssecretaris het met ons eens dat hulpverlening in een gezinsvervangende situatie iets anders is dan het alternatief binnen Horizon Jeugdzorg; het begeleiden van acht jongeren onder begeleiding van één hulpverlener in een locatie op het terrein van de zorgaanbieder?
  6. Is de staatssecretaris het met ons eens dat overplaatsing voor deze kinderen grote gevolgen heeft, dat langdurige relaties worden verbroken en dit ingaat tegen hun behoefte aan stabiliteit en een veilige plek?
  7. Is de staatssecretaris het met ons eens dat de zorg die aan kinderen in gezinshuizen wordt gegeven een duidelijk ander zorgaanbod is dan die in de reguliere pleegzorg? En is de staatsecretaris het tevens met ons eens dat aan deze kinderen, die een complexe hulpvraag hebben, in een regulier pleeggezin onvoldoende professionele hulp kan worden geboden?
  8. Is de staatssecretaris bereid in gesprek te treden met de gemeente Gouda, alsook met andere gemeentes waar soortgelijke problemen spelen, en de bestuurders van Horizon Jeugdzorg om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze vorm van jeugdhulp te behouden?
  9. Kan de staatssecretaris in samenspraak met de VNG inventariseren of dit een probleem betreft wat breder speelt?
Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen over gezinshuizen in Gouda'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > juni

Geen berichten gevonden