GroenLinks heeft kloof met ‘christelijke vrienden’ juist vergroot

Bassischool
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 24 december 2016 om 08:10

GroenLinks heeft kloof met ‘christelijke vrienden’ juist vergroot

Afgelopen zaterdag deed Jesse Klaver een oproep aan wat hij zijn ‘christelijke vrienden’ noemde: durf ook naar links te kijken.

Het is duidelijk: GroenLinks zou graag zien dat christelijke partijen na de verkiezingen een links progressief kabinet aan een meerderheid helpen. Maar eerlijk gezegd hadden veel van die christelijke vrienden dit weekend eerder de neiging het hoofd af te wenden. En dat gold ook voor mij. Waar is GroenLinks mee bezig?

Slechts een paar uur voordat Klaver openlijk zinspeelde op de samenwerking met christelijke partijen en de christelijke kiezer, stemde zijn partij voor een voorstel dat een bom legt onder de vrijheid van onderwijs. GroenLinks is sinds zaterdag voorstander van het afschaffen van de gelijke bekostiging van religieus onderwijs. Christenen, Joden, moslims moeten hun scholen maar zelf gaan betalen, want dat de overheid bijzonder onderwijs financiert zou “niet van deze tijd” zijn volgens het aangenomen plan. Iedereen moet van GroenLinks algemeen openbaar onderwijs gaan volgen. Dat betekent overigens dat niet alleen christelijke scholen, maar ook bijvoorbeeld het Montessori-onderwijs en Dalton-scholen zullen verdwijnen. Al met al raakt het plan tweederde van alle scholen in primair en voortgezet onderwijs, in overgrote meerderheid van uitstekende kwaliteit. Het zou het einde betekenen van de keuzevrijheid waar ouders nu juist zo tevreden over zijn. Verbijsterend.

Is dit wat GroenLinks bedoelt met progressief beleid? Ik heb juist het gevoel dat de partij de klok meer dan 100 jaar terug wil draaien, naar de tijd van voor de Pacificatie van 1917. In dat jaar kwamen de christelijke en de sociale beweging in Nederland na jaren van schoolstrijd bij elkaar om een einde te maken aan de ongelijke bekostiging van religieuze scholen. De overeenkomst leverde ons land het algemeen kiesrecht op, ook voor vrouwen, én echte keuzevrijheid voor ouders om een school te kiezen die past bij hun kinderen en hun geloof. Die vrijheid wil GroenLinks na bijna 100 jaar afschaffen. Niet echt een lokkertje voor samenwerking.

Het is waar: de ChristenUnie en GroenLinks delen idealen, bijvoorbeeld rond duurzaamheid. GroenLinks scoorde op Sargasso.nl met haar verkiezingsprogramma een 8 op ´groen´, de ChristenUnie zelfs een half puntje hoger. Maar we maken ook regelmatig andere politieke keuzes. GroenLinks is één van de architecten van het Leenstelsel, terwijl de ChristenUnie studenten weer de basisbeurs terug wil geven. GroenLinks wil sinds zaterdag harddrugs, zoals XTC, legaliseren, terwijl wij de drempel voor drugsgebruik juist willen verhogen. Dat zijn politieke verschillen waar we vooral het debat over moeten blijven voeren. Maar met het voorstel om onze onderwijsvrijheid af te schaffen, raakt Jesse Klaver ons in ons politieke hart. Het is juist de missie van de ChristenUnie om op te komen voor de vrijheid om je overtuiging te laten spreken, ook op school. Want daardoor halen we het beste uit leerkrachten, ouders en hun kinderen. Wij geloven dat onze samenleving tot bloei komt door ruimte te geven aan verschillen. Uitgerekend door die vrijheid haalt GroenLinks nu een streep.

Politiek gaat om idealen. Klaver is nu aan het rekenen met de zetels van de ChristenUnie, maar wat ik na 15 maart voor hem in de aanbieding heb, zijn onze overtuigingen. En als er één les is te trekken uit vier jaar Rutte-Asscher, dan is het dat het niet genoeg is om zomaar zetels bij elkaar op te tellen tot de helft plus één. Ons land heeft geen behoefte aan een optelcoalitie, maar aan een kabinet met een gezamenlijke visie. Een land waarin tegenstellingen worden verkleind en de zorg voor elkaar wordt versterkt. Waarin niet alles door de overheid wordt opgelegd, maar de samenleving ook ruimte krijgt. Een samenleving waarin religie of christelijk onderwijs niet wordt weggezet als ‘niet meer van deze tijd’. En een land waarin de vrijheid van onderwijs absoluut veilig is.

Mijn oproep aan Klaver is simpel: wil je samenwerken met de ChristenUnie? Begin dan eerst maar eens met het de wacht aanzeggen van je ‘apptivisten’ over het afschaffen van de vrijheid van onderwijs. Ik kijk de komende tijd hoopvol naar links…

Labels: ,