Advies ChristenUnie verkennende ronde informateur Schippers

Zetels Tweede Kamer.jpg
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 18 mei 2017 om 11:00

Advies ChristenUnie verkennende ronde informateur Schippers

Lees hier het advies dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft gegeven aan informateur Schippers over de te nemen stappen nu de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn stukgelopen.

Geachte mevrouw Schippers,

In aansluiting op het gesprek dat wij vandaag hebben gevoerd, doe ik u hierbij het advies van de fractie van de ChristenUnie ook op schrift toekomen.

Na het stuklopen van de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks, acht de fractie van de ChristenUnie het in deze verkennende fase van belang om vast te stellen welke overige combinaties voldoende basis bieden voor een meerderheidscoalitie die op een vruchtbare samenwerking kan rekenen met de beide Kamers der Staten-Generaal. Daarbij moet ook gekeken worden naar de wil van partijen om eruit te komen en het onderlinge vertrouwen dat nodig is om tot een stabiel en slagvaardig kabinet te komen.

De ChristenUnie ziet het als een belangrijke opdracht voor een volgend kabinet om werk te maken van een hoopvolle toekomst voor onze kinderen (onder meer door een ambitieus klimaatbeleid), een samenleving waarin elk leven waardevol is, we omzien naar elkaar en tegenstellingen verkleinen, alsmede op te komen voor vrijheid en veiligheid, hier en elders in de wereld.

De fractie van de ChristenUnie wenst u de wijsheid van God toe bij het nemen van uw beslissingen.

Hoogachtend,

Gert-Jan Segers

Fractievoorzitter ChristenUnie

Labels: