ChristenUnie: meer geld voor noodhulp broodnodig

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukema
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 1 juni 2017 om 10:30

ChristenUnie: meer geld voor noodhulp broodnodig

De ChristenUnie verwelkomt het extra geld voor noodhulp aan vluchtelingen in de Voorjaarsnota. Het kabinet voert hiermee de motie van Joël Voordewind uit, die in april steun kreeg van een Kamermeerderheid. De motie riep het kabinet op om per direct het budget voor de Dutch Relief Alliance (een alliantie van Nederlandse noodhulporganisaties) te verhogen met 15 miljoen euro, zodat de beschikbare noodhulpcapaciteit in onder andere Zuid-Sudan, Kenia, Somalië, Nigeria, Ethiopië en Jemen optimaal ingezet kan worden. In eerste instantie zou het noodhulpgeld voor deze organisaties helemaal verdwijnen, maar vorig jaar kwam door een ChristenUnie-motie 45 miljoen euro vrij.

In totaal trekt het kabinet 40 miljoen euro extra uit voor noodhulp. Daarmee wordt ook voldaan aan een andere motie van de ChristenUnie, die aangehouden is bij het debat in april. Deze motie riep het kabinet op om bij de Voorjaarsnota 2017 het noodhulpfonds aan te vullen tot het gemiddelde jaarlijkse bestedingsniveau van 2015/2016 en de inzet op structurele programma’s voor voedselzekerheid, rampenpreventie en conflictpreventie te vergroten.

Joël Voordewind: “Ik ben blij dat het kabinet halverwege dit jaar extra geld vrijmaakt, omdat de nood hoog is. Opvanglanden in de regio, zoals Libanon, hebben onze hulp hard nodig om voedsel, water, onderwijs en zorg te kunnen leveren. De balans is totaal zoek als Turkije 6 miljard euro krijgt en Libanon (met 2 miljoen vluchtelingen op een eigen bevolking van 4 miljoen mensen) er bekaaid afkomt. Er moeten vooral daar banen gecreëerd worden zodat vluchtelingen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.”

De ChristenUnie heeft herhaaldelijk met steun van een Kamermeerderheid gepleit voor extra noodhulpbudget, inclusief het voortzetten en uitbreiden van de Dutch Relief Alliance. In deze alliantie werken onder meer ZOA, Dorcas, Tear en World Vision.

Labels: ,