Kamer weer van start, onderhandelingen gaan door

Binnenhof
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 12 september 2017 om 15:51

Kamer weer van start, onderhandelingen gaan door

Terwijl de onderhandelingen nog in volle gang zijn, is het politieke seizoen weer begonnen. Het huidige kabinet van VVD en PvdA presenteert volgende week een begroting, Kamerleden dienen alweer tal van moties in en in debatten kruisen verschillende partijen weer de spreekwoordelijke degens. Tegelijkertijd gaan de coalitie-onderhandelingen gewoon door.

Tijdens die gesprekken onderhandelen we als ChristenUnie-fractie over een regeerakkoord waarin ook onze idealen een plek moeten krijgen. Ik zie uit naar het moment waarop we dat akkoord aan u kunnen voorleggen en kunnen toelichten.

De onderhandelingen vragen van de onderhandelende Kamerfracties echter ook om terughoudendheid om in de Kamer stappen te zetten bij onderwerpen die aan de onderhandelingstafel besproken worden. Wat onderwerp is van onderhandelingen, kan niet via moties al worden ‘geregeld’. Wie onderhandelt, kan niet op twee borden tegelijk schaken, schreef ik eerder al. Dat geldt ook voor moties over verlaging van het eigen risico en zorg voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking.

Voor deze en andere onderwerpen geldt dat alle vier de onderhandelende partijen tegen moties hebben gestemd die deze onderwerpen aangaan. Niet omdat wij of één van de andere partijen van standpunt zijn veranderd. Wel omdat we deze onderwerpen aan de onderhandelingstafel bespreken en er pas overeenstemming is als er een regeerakkoord is.

Als ChristenUnie weten we welke idealen we voor ogen hebben en wat we in de komende periode willen bereiken. Daarin weten we ons ook door u gesteund door de vele mails, berichten via social media en zelfs brieven die we ontvangen. Voor die voortdurende betrokkenheid – ook als u uw zorgen deelt – wil ik u van harte bedanken.

Labels: ,