Debat mortierongeval Mali

Zetels Tweede Kamer.jpg
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 3 oktober 2017 om 17:15

Debat mortierongeval Mali

Henry Hoving en Kevin Roggeveld waren professionele militairen. Hun werk voor de Nederlandse krijgsmacht bracht risico’s met zich mee. Zij waren bereid die risico’s te nemen. Hoving en Roggeveld hebben hun leven in dienst gesteld van de veiligheid voor anderen. Voor de mensen in Mali en indirect voor die van ons.

Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid ervoor te zorgen dat de risico’s zo klein mogelijk worden gehouden. Dat betekent dat Defensie zijn materieel en medische zorg op orde moet hebben. Militairen en hun families moeten daarop kunnen vertrouwen. Het is daarom buitengewoon tragisch dat nu is gebleken dat Hoving en Roggeveld zijn omgekomen door gebrekkige munitie.

Nog tragischer is het dat dit niet had hoeven gebeuren, zoals duidelijk blijkt uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Spoed ging voor kwaliteit en veiligheid. Dat maakt het verlies voor hun nabestaanden nog moeilijker te dragen. 

Dit incident staat niet op zichzelf. De Rekenkamer gaf vorig jaar al aan dat het ambitieniveau structureel niet in evenwicht is met de middelen die Defensie krijgt. Defensie zei nooit nee. Of althans, er werd niet geluisterd naar diegene die nee zeiden.

Er ligt nu een buitengewoon pijnlijk en schokkend rapport van de Onderzoeksraad. Het lerend vermogen is zeer ver te zoeken bij Defensie. Spoed ging voor kwaliteit en veiligheid, zo stelt de onderzoeksraad. Op papier en in de praktijk zijn er voldoende controlemomenten in de defensieorganisatie. In dit geval blijkt Defensie echter steeds alle rode seinen te negeren. Dat gold ook voor de zorg.

Er is veel dat mis is gegaan. Dan is het belangrijk dat de Tweede Kamer ook naar zichzelf durft te kijken. Ook de Kamer moet bij deze belangrijke beslissingen mogelijk meer door gaan vragen. Omdat het gaat om belangrijke beslissingen. En omdat het gaat om de veiligheid van mensen die al enorme risico’s op zich nemen, in het belang van veiligheid van anderen.

Dat verdienen onze militairen, het thuisfront, maar bovenal de nabestaanden van Henny  Hoving en Kevin Roggeveld.

Labels: ,