Zo min mogelijk overlast Lelystad Airport

Vliegtuig op schiphol.jpg
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 4 oktober 2017 om 10:22

Zo min mogelijk overlast Lelystad Airport

Veel mensen in Overijssel, Gelderland, Zuidwest-Friesland en Flevoland zijn bezorgd dat ze overlast krijgen zodra Lelystad Airport open gaat. Zoals het nu lijkt komt er meer overlast van laagvliegende vliegtuigen dan nodig is. Bovendien is nog onduidelijk wat dit betekent voor gezondheid en milieu. Het is nodig dat het luchtruim anders wordt ingedeeld boven Oost-Nederland. Dat is al sinds 2009 bekend en het is dan ook onbegrijpelijk dat er in de tussentijd zo getreuzeld is.

De ChristenUnie wil dat de luchtruimherziening zo snel mogelijk plaatsvindt, dat alternatieven voor Lelystad-routes serieus doorgerekend worden en dat de onduidelijkheden rond de milieueffectrapportage worden opgehelderd. Bewoners moeten een stem krijgen, lokale bestuurders beter geïnformeerd worden en vliegveld Teuge moet rendabel blijven.

Vandaag gaat het in de Tweede Kamer over vliegveld Lelystad. De ChristenUnie dient (met andere partijen) acht moties in om de overlast zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat omwonenden beter betrokken worden bij de komende besluitvorming. De ChristenUnie vraagt daarbij speciale aandacht voor onder meer laagvliegend verkeer boven het Vechtdal en de wijk Stadshagen in Zwolle, de drukte boven Ede en het openhouden van vliegveld Teuge.

Dat vliegveld Lelystad er komt, is al lang geleden besloten. Nu is het zaak dat we heel scherp blijven kijken hóe het er komt. Vliegroutes en –hoogtes zijn daarbij van groot belang. Samen met de lokale afdelingen van de ChristenUnie zet ik in op zo min mogelijk overlast voor de bewoners van Overijssel, Gelderland, Zuidwest-Friesland en Flevoland.

Labels: ,