Het regeerakkoord en onze idealen

Presentatie regeerakkoord
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 10 oktober 2017 om 13:22

Het regeerakkoord en onze idealen

Zojuist hebben we het regeerakkoord gepresenteerd. Meer dan 100 dagen hebben Carola en ik gesproken met de onderhandelaars van VVD, CDA en D66.

Vandaag presenteren we ambitieuze plannen op het gebied van klimaat, de hervorming van de arbeidsmarkt en het belastingstelsel, grote investeringen in onderwijs en zorg, de gezinsportemonnee, veiligheid en infrastructuur, defensie en ontwikkelingssamenwerking. Niet niks. Grote thema’s, grote plannen, waar we lang aan hebben gewerkt.

Eerlijk is eerlijk, de afgelopen maanden vroeg ik me wel eens af: waarom doen we dit in vredesnaam? Verantwoordelijkheid nemen, compromissen sluiten. Ik schreef er al over in mijn column voor het Nederlands Dagblad. Maar vandaag kan ik zeggen: het heeft uitgemaakt dat de ChristenUnie aan tafel heeft gezeten. En ik weet voor wie ik iedere dag aan de onderhandelingstafel ben gaan zitten: mijn drie dochters en hun leeftijdsgenoten. Het gaat vandaag om hun onderwijs, om hun vrijheid en om de aarde die we aan hen nalaten. Om een waardevolle toekomst voor onze kinderen. Daarvoor heb ik, samen met Carola, iedere dag gevochten. En in hun belang zet ik vandaag mijn handtekening onder het coalitieakkoord. We gaan het doen.

Dat zeg ik niet lichtvaardig. Als onderhandelteam van de ChristenUnie namen we onze idealen mee naar de tafel, iedere dag weer. We hebben gepraat, we hebben geknokt. Veel idealen hebben we dichterbij kunnen brengen. Een heel eind, of een klein stapje. Maar ik moet ook constateren dat we andere plannen simpelweg niet hebben kunnen verwezenlijken. Het handhaven van het Kinderpardon in de huidige vorm is bijvoorbeeld een grote teleurstelling.

Als het regeerakkoord bewaarheid wordt, krijgen we een kabinet met grote daadkracht. Voor een waardevolle toekomst voor onze kinderen, met investeringen in het onderwijs en in de gezinsportemonnee. Zorg voor de schepping, met een heel ambitieus klimaatbeleid. We gaan werk maken van waardig ouder worden, vrijwilligerswerk, hulp aan slachtoffers van gedwongen prostitutie en zorg voor tienermoeders. Er komt veel extra geld voor ontwikkelingssamenwerking. En er is meer. Meer dan ik hier kan noemen. Op onze website vindt u een overzicht van alle hoogtepunten uit het regeerakkoord.

Vandaag is het begin van een bijzondere tijd voor de ChristenUnie-fractie. Vanuit de Tweede Kamer zullen we het nieuwe kabinet aan alle mooie afspraken gaan houden en blijven we voor onze idealen strijden. Voor nu wil ik u bedanken. Voor de bemoedigende berichten, uw kritische mailtjes, voor uw gebed. Ik heb het heel bijzonder gevonden dat u zo met ons meeleefde. En ik hoop dat u dat blijft doen. 

Op hoop van zegen!

Gert-Jan Segers

Labels: ,