Regeerakkoord: 1,8 miljard euro extra voor Ontwikkelingssamenwerking

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukema
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 13 oktober 2017 om 12:05

Regeerakkoord: 1,8 miljard euro extra voor Ontwikkelingssamenwerking

Na jaren van bezuinigen, is de trend gekeerd: ontwikkelingssamenwerking krijgt er weer geld bij. Een mooi resultaat van de afgelopen coalitieonderhandelingen. Volgens de Volkskrant is er echter ‘mist’ rond de investeringen in ontwikkelingssamenwerking. Voor zover er sprake is van mist, lijkt het me goed om deze op te laten trekken.

In deze kabinetsperiode wordt jaarlijks ongeveer 400 miljoen euro extra geïnvesteerd. Dat bedrag komt de komende jaren dus ieder jaar bovenop het bedrag dat er geïnvesteerd zou worden als we niets zouden doen – bovenop het ‘basispad’ zoals dat dat in Den Haag heet.

Wanneer we de laatste begroting van het VVD/PvdA-kabinet Rutte II erbij pakken, zien we dat basispad voor de komende jaren uitgestippeld worden. Het bedrag op de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking schommelt dan de komende jaren tussen de 3,9 en 4,1 miljard euro per jaar.

Onder het nieuwe kabinet gaat dit bedrag de komende jaren naar 4,4 miljard euro in 2019 en 4,5 miljard euro voor de andere jaren (2018, 2020, 2021). Over vier jaar gerekend gaat het totaalbudget de komende kabinetsperiode dus met 1,8 miljard euro omhoog.

Deze 1,8 miljard euro is essentieel voor het tegengaan van extreme armoede, voor noodhulp en menswaardige opvang in de regio en voor het opvangen van de schokken van klimaatverandering. Dat zijn wat mij betreft geen ‘peanuts’…

Waarom zegt de Volkskrant dan dat de begroting in 2021 slechts 127 miljoen euro hoger uitvalt dan in 2017?

De reden is dat bij de laatste Voorjaarsnota - een tussentijdse bijstelling van de begroting - een éénmalige verhoging van het budget plaatsvond. In 2017 is een meevaller van meer dan een half miljard euro toegevoegd, waar we als ChristenUnie op verschillende momenten ook stevig voor gepleit hebben.

Dat betekende echter nog niets voor de komende jaren. De komende jaren zou gewoon weer het basispad gevolgd worden. De vergelijking die de Volkskrant met het jaar 2017 klopt dus wel, maar zet tegelijkertijd op het verkeerde been. Gebruikelijk is om bij onderhandelingen het basispad als uitgangspunt te nemen. Daar hebben we in de onderhandelingen 1,8 miljard euro voor de komende vier jaar bij kunnen plussen.

Kortom: er is door voorgaande kabinetten veel bezuinigd op de allerarmsten in de wereld. Percentueel was het zelfs de grootste bezuiniging van alle ministeries. De meest kwetsbaren hebben vaak zelf geen stem en demonstreren dus niet op het Malieveld en schrijven geen brandbrieven. Daarom is het goed dat het komende kabinet van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie de trend keert en er ook gewerkt kan worden aan vertrouwen in de toekomst voor de allerarmsten en vluchtelingen.

Budget Ontwikkelingssamenwerking

In miljarden euro's 2018 2019 2020 2021
Was:* 4,1 4,0 3,9 4,1
Wordt:** 4,5 4,4 4,5 4,5

* Basispad vanuit bestaande begroting
** Na coalitieakkoord Rutte III

Labels: , ,