ChristenUnie blij met extra geld in begroting van Justitie en Veiligheid

20160204-CU-TweedeKamerfractie-hires-29467
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 24 november 2017 om 17:05

ChristenUnie blij met extra geld in begroting van Justitie en Veiligheid

Er komt extra geld voor uitstapprogramma’s prostituees, voorkomen van vechtscheidingen en het bevorderen van vrijwilligerswerk onder gevangenen. Voor de ChristenUnie belangrijke afspraken worden nu concreet gemaakt in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid, bleek vrijdag na de ministerraad.

Uitstapprogramma’s prostituees
Ik ben blij met de plannen. Het is bemoedigend dat dit kabinet op zo’n korte termijn extra geld vrij maakt voor de zorg voor mensen in kwetsbare situaties. In de prostitutie komt veel mensenhandel en dwang voor. Met de uitstapprogramma’s bieden we prostituees die uit willen stappen een waardevol perspectief.
 
Voorkomen van vechtscheidingen
Naast de uitstapprogramma’s wordt er geïnvesteerd in het voorkomen van vechtscheidingen. Een belangrijke maatregel, zeker voor onze kinderen. Het is van groot belang dat onze kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Doordat we inzetten op het voorkomen van vechtscheidingen worden kinderen in hun kwetsbare situatie beschermd.
 
Bevorderen vrijwilligerswerk onder gevangenen
Ook wordt er werk gemaakt van het bevorderen van vrijwilligerswerk onder gevangen. Vrijwilligers in gevangenissen hebben een belangrijke rol bij de integratie van gevangen in de samenleving. Ze  vormen een luisterend oor en zijn zo dienstbaar aan de samenleving. Dat verdient ondersteuning.

Labels: