Reactie op adviezen 'Platform Scheiden zonder Schade'

Jong gezin.jpg
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 23 februari 2018 om 15:44

Reactie op adviezen 'Platform Scheiden zonder Schade'

Gisteren heeft het Platform Scheiden zonder Schade, onder leiding van André Rouvoet, een groot aantal adviezen aangeboden aan het kabinet om te voorkomen dat kinderen schade oplopen door scheiding van hun ouders. 

Jaarlijks gaan de ouders van meer dan 70.000 thuiswonende kinderen uit elkaar. Grote aantallen waar veel persoonlijk leed achter schuil gaat. Maarliefst 16.000 kinderen hebben ernstige last van de gevolgen van die scheiding. Dat dragen ze in de rest van hun leven met zich mee.

Deze cijfers laten zien hoe belangrijk het is om bij een scheiding juist oog te hebben voor de kinderen die hier niet om gevraagd te hebben. Scheiden zonder schade is echter een utopie, zegt ook de commissie Rouvoet. Daarom is het belangrijk dat de commissie ook goede aanbevelingen doet om een scheiding te voorkómen.

Eerder heb ik er, net als de commissie, voor gepleit dat aanstaande ouders al bij de zwangerschapscursus worden voorbereid op het ouderschap. Samen met de PvdA heb ik in 2016 het symposium "Hoe babyproof zijn relaties?" georganiseerd. De komst van een kind verandert je relatie. Het is heel belangrijk dat ouders zich hiervan bewust zijn. Ik kijk dan ook uit naar de uitvoering van het manifest dat bij dit symposium is gepresenteerd en dat door staatssecretaris Van Rijn is overgenomen. Gemeenten kunnen vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin een belangrijke rol vervullen bij ‘scheidingspreventie’.

Scheiden heeft ook vaak grote financiële consequenties, niet alleen voor het stel dat besluit te scheiden, maar ook voor de samenleving. Daarom zou het goed zijn als relatietherapie weer in het basispakket van de zorgverzekering komt, zoals vroeger het geval was. Als we met deze investering het aantal scheidingen en het leed dat daarmee gepaard gaat, kunnen verminderen, moeten we deze stap durven zetten.

De commissie Rouvoet pleit verder voor een gemeentelijk loket waar mensen met vragen over een scheiding terecht kunnen. Het is belangrijk dat mensen laagdrempelige hulp kunnen krijgen, ook om te voorkomen dat ze al gauw met twee advocaten tegenover elkaar staan en een vechtscheiding de enige uitweg is.

Ik roep minister De Jonge op de aanbevelingen van de commissie over te nemen en met name in te zetten op preventieve maatregelen, zoals de ouderschapscursus. Immers, een goed begin is het halve werk.

Labels: ,