Kleinere begroting voor kleinere Europese Unie

EU vlaggen.jpg
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 2 mei 2018 om 12:58

Kleinere begroting voor kleinere Europese Unie

De ChristenUnie wil dat de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Commissie niet groter, maar juist kleiner wordt en dat de lasten eerlijker verdeeld worden over de lidstaten.

Het vertrek van de Britten leidt tot een kleinere Europese Unie, dat ook moet leiden tot een kleinere begroting. Dat vraagt om scherpere keuzes in de uitgaven en hervormingen van de landbouw- en cohesiefondsen, waar nu veel geld naar toe gaat. De Europese Commissie zal zich moeten richten op haar kerntaken. Op de grote thema’s van migratie, klimaat en veiligheid hebben we baat bij een sterke Europese Unie. Tegelijkertijd moet de Unie zich niet gaan bezig houden met bijvoorbeeld onze belastingen of pensioenen.

Door de Brexit wordt Nederland hard geraakt. Dit voorstel voor de begroting is een extra rekening daar nog eens bovenop. De lasten zullen eerlijker en rechtvaardiger verdeeld moeten worden over de lidstaten. Deze begroting voldoet hier zeker nog niet aan. Het worden stevige onderhandelingen.

Labels: ,