ChristenUnie & CDA willen Nationaal Bergingsprogramma Oorlogswrakken

B-24H Liberator wrak
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 30 mei 2018 om 12:29

ChristenUnie & CDA willen Nationaal Bergingsprogramma Oorlogswrakken

Coalitiepartijen ChristenUnie en CDA willen een Nationaal Bergingsprogramma om de laatste 30 tot 35 geallieerde vliegtuigwrakken met vermiste soldaten uit de Tweede Wereldoorlog te bergen. Tweede Kamerleden Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Harry van der Molen (CDA) willen dat het kabinet met dit programma ‘recht doet aan soldaten die hun leven gaven voor onze vrijheid’.

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie): “De berging vanvliegtuigwrakken met vermiste piloten en bemanningsleden is een erezaak. Zij gaven in de Tweede Wereldoorlog hun leven voor onze vrijheid. Nabestaanden willen graag dat vliegtuigwrakken worden opgegraven zodat hun familieleden – zelfs als ze ze niet zelf gekend hebben – kunnen worden geïdentificeerd en herbegraven. Nu zijn zij afhankelijk van gemeenten, die vaak niet de mogelijkheden hebben de berging goed op te pakken. Wij willen dat de Rijksoverheid langszij komt en de verantwoordelijkheid daarvoor neemt.”

Harry van der Molen (CDA): “In 2020 hopen we in Nederland 75 jaar vrijheid te vieren. Voor die vrijheid is een hevige strijd geleverd. Om recht te doen aan de inspanningen die deze soldaten hiervoor hebben geleverd én uit respect voor de nabestaanden, vinden wij dat de Rijksoverheid het heft in handen moet nemen. Het is nu tijd om actief te handelen.”

Tegemoetkoming gemeenten
CDA en ChristenUnie willen dat de Rijksoverheid de volledige kosten voor een berging voor eigen rekening neemt, in plaats van de 70% die gemeenten nu vergoed krijgen. Gedacht wordt aan een totale periode van tien jaar, zodat de operatie in goede samenwerking met gemeenten kan worden gerealiseerd.

Van der Molen: “De berging van een vliegtuig is best een ingewikkelde opgave. Ook al zegt men het niet hardop, de kosten van de berging wegen zwaar. Maar met de historische betekenis ervan in ons achterhoofd, heeft de Rijksoverheid een verantwoordelijkheid om recht te doen aan hen die onze bevrijding mogelijk hebben gemaakt.”

Inzet Studiegroep beloond
Sinds 1975 spant een aanzienlijke groep militairen, veteranen, historici en luchtvaartdeskundigen, de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, zich in om de historie van de luchtoorlog boven Nederland bloot te leggen. Uit de informatie die zij hebben verzameld, blijkt dat er nog talloze toestellen met bemanningsleden nooit zijn geborgen. Momenteel is het zo dat nabestaanden of belanghebbenden gemeenten kunnen benaderen om een vliegtuig te laten bergen. Dat kan voor gemeenten een lastige afweging zijn. Niet in de laatste plaats door de kosten die met een berging gepaard gaan. Voormalig minister Plasterk van Binnenlandse Zaken stelde na Kamervragen voor om gemeenten beter te helpen bij het nemen van de beslissing. Ook om nabestaanden tegemoet te komen. Maar dat heeft nog niet tot iets concreets geleid. Met de totstandkoming van een nationaal bergingsprogramma, wordt de inzet van de Studiegroep volgens CDA en ChristenUnie eindelijk beloond.

Van der Graaf: “De overheid moet de handen ineen slaan met al die nabestaanden en andere vrijwilligers die zich hier met hart en ziel voor inzetten. Daarmee waarderen we ook de inspanning die zij leveren en doen we recht aan nabestaanden die nog met lege handen staan.”

FOTO: FORTEPAN / Erky-Nagy Tibor

Labels: