Verstandig besluit kabinet over missies

Dutch_MINUSMA_troops,_UN_mission_Mali_02
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 15 juni 2018 om 16:24

Verstandig besluit kabinet over missies

De ChristenUnie noemt de plannen van het kabinet met betrekking tot de missies in Afghanistan en Irak en het afbouwen van de missie in Mali in een eerste reactie ‘afgewogen’ en ‘verstandig’.

Uit het recente onderzoek van de Rekenkamer blijkt nog maar eens wat een grote belasting de missie in Mali is voor het geheel van de Nederlandse Defensie. Wat de ChristenUnie betreft ligt daarom een snelle afbouw voor de hand. We zullen bij het aangaan van verantwoordelijkheden altijd goed moeten kijken wat de defensie organisatie ook op de langere termijn aan kan en zullen scherpe keuzes moeten maken.

Het is tegelijk goed dat Nederland zich in de wereld blijft inzetten voor veiligheid, vrede, vrijheid en recht. Het voorstel van het kabinet over de inzet van onze militairen is afgewogen en gericht op verbetering van de kwetsbare situatie waar mensen in deze landen in leven.

Versterking van de inspanningen in Afghanistan kunnen de noodzaak voor de taliban om de wapens neer te leggen en aan de onderhandelingstafel te komen vergroten. Nederlandse speciale troepen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De uiteindelijke oplossing van het conflict bereik je niet militair, maar kan alleen bereikt worden aan de onderhandelingstafel. De Nederlandse inzet moet er dan ook op gericht zijn om uiteindelijk aan tafel te komen en te werken aan een perspectief voor de inwoners van Afghanistan.

De ChristenUnie is positief over het voornemen van het kabinet om deel te nemen aan de nieuwe NAVO-stabilisatiemacht in Noord-Irak, die onder meer minderheidsgroepen als christenen en Jezidi’s bescherming kan bieden. Daardoor wordt wederopbouw en terugkeer van tienduizenden ontheemden mogelijk gemaakt.

Labels: ,