Dit was GroenGelovig II: Voedsel

DfzsbEyXUAEzZ0l
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 18 juni 2018 om 20:01

Dit was GroenGelovig II: Voedsel

Vrijdag 15 juni 2018 was het zover: GroenGelovig II rond het thema 'Voedsel' vond plaats op de Christelijke Hogeschool in Ede. Met meer dan 130 mensen dachten we na over de omgang met ons dagelijks eten.

ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber start de middag enthousiast: "Wat mooi om hier met boeren, natuurbeschermers en consumenten bij elkaar te komen om te praten over iets wat ons allemaal aangaat: ons dagelijks voedsel. Ik ben blij dat we vanmiddag niet over, maar met elkaar in gesprek gaan. Ik hoop dat we opnieuw de waarde van ons voedsel ontdekken en van daaruit verbinding zoeken. We gaan aan de slag met korte ketens, kennis over voedsel en voedselverspilling."

Als minderbroeder leeft broeder Rangel Geerman op eenvoudige wijze. Koken is zijn passie, en dat deelt hij graag met anderen. Hij verzorgt aan het begin van de middag een liturgisch moment, vanuit de bede ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ Geregeld organiseert broeder Rangel 'wereldmaaltijden' waarbij een ieder mag aanschuiven. Geerman: ‘Typerend aan onze franciscaanse spiritualiteit is enerzijds de verbondenheid met de Allerhoogste en anderzijds de verbondenheid met de schepping, de armen en het zwakkere.’

Na de opening wordt het publiek in hoog tempo meegenomen in de wereld van consumptie, landbouw en natuur. Marc van den Tweel stelt dat we slechts 11% van ons geld uitgeven aan ons voedsel. Dat is nog nooit zo laag geweest, terwijl het aanbod en de variëteit nog nooit zo hoog is geweest. Ook is de verbinding tussen landbouw en natuur een gegeven: ‘Alle schatkamers van de Nederlandse natuur zijn voorbeelden van gestold agrarisch verleden. De natuurbeschermer beschermen dus de karrensporen van de Nederlandse landbouw.’

Hans Huijbers neemt zijn stokje over en betoogt in 10 minuten dat de agrarische secotr in Nederland verre van ideaal is: ‘Eigenlijk zouden u en ik mij in de rol willen hebben van verzorgen van natuur, planten en dieren. Maar het politiek-economische systeem zet mij in een rol van geld en schaalvergroting!’ Verbinding is een kernwoord; vooroordelen moet vermeden worden.

Martine Vonk sluit af met 3 speerpunten. Er moet meer contact komen tussen boer, consument en natuurbeschermer, er moeten minder dierlijke eiwitten genuttigd worden en de juiste producten moeten gekocht worden: de keurmerken, het duurzame, het biologische.

Na de pauze komt de inspiratie tot uiting in de Social Hackaton. Binnen twee uur worden de deelnemers aan het werk gezet om tot oplossingen voor onze uitdagingen rond voedsel te komen. In deze 'snelkookpan' ontstaan gemengde groepen van natuurbeschermers, boeren en consumenten. 21 groepen verdeeld over 3 thema's (voedsel dichtbij, weet wat op je bord ligt en voedselverspilling)  gaan aan de slag. Aan het einde van de dag komen drie winnaars: bok in de pot (over het eten van mannenlijk vlees) een climate awareness label (klimaatbewustheidslabel op voedsel) en 'groene tafels' (een tv-programma over duurzaamheid).

Een inspirerende en activerende dag met concreet resultaat! Carla Dik-Faber neemt de mooie ideeen mee in een nota over voedsel, die binnenkort wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Op naar GroenGelovig III!

Meer lezen over GroenGelovig II? Op het Twitteraccount van GroenGelovig vind je een live-verslag van GroenGelovig met foto's, quotes en extra info over deze dag!

Labels: ,