ChristenUnie en D66: Spreek Verenigde Staten aan op schenden van rechten van het kind

Ursula_(detention_center)_2
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 19 juni 2018 om 07:56

ChristenUnie en D66: Spreek Verenigde Staten aan op schenden van rechten van het kind

De ChristenUnie en D66 willen dat het kabinet de Amerikaanse overheid aanspreekt op mensonterende toestand bij de Mexicaanse grens. Ze stellen daarom de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok schriftelijke vragen over het verscherpte Amerikaanse immigratiebeleid. Sinds begin vorige maand gelden bij de grens met Mexico zero tolerance maatregelen, waarbij ouders en kinderen actief van elkaar gescheiden worden. Illegale immigranten worden direct vastgezet en hun kinderen worden elders ondergebracht.

ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind: "Ik vind het echt hartverscheurend dat ouders en kinderen uit elkaar gehaald worden. Het zijn bewuste, beleidsmatige keuzes van de Amerikaanse overheid waarbij het lot van kinderen gebruikt wordt om hun ouders af te schrikken de grens over te steken. Dat kan en mag je kinderen niet aandoen. Dit gaat een morele grens over en gaat in tegen het Kinderrechtenverdrag."

D66 Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: “Dit zijn mensonterende toestanden die de VS onwaardig zijn. Gelukkig zie ik ook veel weerstand in de VS zelf, hopelijk leidt dat ertoe dat deze kinderen snel met hun ouders worden herenigd”

De Kamerleden willen daarom van minister Blok weten of de berichten in de media kloppen, wat hij daarvan vindt en of hij bereidt is om namens Nederland de Amerikaanse overheid hierop aan te spreken en stellen de volgende vragen:

1.Wat is uw reactie op de berichten dat Amerikaanse grensbewakers kinderen van illegale immigranten scheiden van hun ouders als zij aangehouden worden?

2.Klopt het dat het apart opsluiten van kinderen voortkomt uit het instellen van strafvervolging tegen de ouders wegens illegaal binnen reizen?

3.Acht u dit een acceptabele manier om illegale immigratie te bestrijden? Zo niet, bent u bereid om de Amerikaanse regering hierop aan te spreken?

4.Schendt de regering van de Verenigde Staten met dit beleid internationale verdragen als het Vluchtelingenverdrag en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind?

5. Bent u bereid opheldering te vragen aan de Amerikaanse ambassadeur in Nederland over deze zorgelijke gang van zaken en het Kinderrechtenverdrag onder zijn aandacht te brengen?

Labels: , ,