Kabinet: regionale gevangenissen ontzien bij inkrimping

Pi Ter Apel 940 300_tcm41-128204_WebsiteFullImagex-1
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 22 juni 2018 om 17:53

Kabinet: regionale gevangenissen ontzien bij inkrimping

De ChristenUnie is blij dat het kabinet officieel bekend heeft gemaakt dat de gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel open blijven. De ChristenUnie dringt al jaren aan op de toezegging dat deze gevangenissen open kunnen blijven, waardoor honderden banen behouden blijven. 

Deze gevangenissen zijn van groot belang voor de werkgelegenheid in de regio’s. Voor de medewerkers en gedetineerden die hier verblijven komt vandaag zekerheid.

In het hele land kampen gevangenissen met onderbezetting, waardoor inkrimping van het totale aantal gevangenissen tot spijt van het kabinet niet kan worden voorkomen. In het regeerakkoord is afgesproken gevangenissen in de regio daarbij te ontzien.

Het open houden van Esserheem en Norgerhaven en Ter Apel is niet alleen belangrijk voor de mensen die hier werken, maar ook voor de regio. Deze gevangenissen maken de regio sterker en zijn belangrijk voor de regionale economie en werkgelegenheid. Dat is voor de ChristenUnie van groot belang en weegt zwaar bij het open houden van deze gevangenissen.

Labels: ,