Goed akkoord tussen minister Wiebes en oliemaatschappijen

Gaspomp Groningen
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 25 juni 2018 om 14:59

Goed akkoord tussen minister Wiebes en oliemaatschappijen

De ChristenUnie is blij dat er een akkoord op hoofdlijnen is tussen het minsterie van Economische Zaken en Klimaat en de bedrijven Shell en ExxonMobil.

Deze afspraken geven duidelijkheid naar bewoners in Groningen. De NAM blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van de schade aan en de versterking van hun huizen. Ook bij bevingen in de toekomst: schade wordt vergoed. Daarnaast vindt de ChristenUnie het goed, maar ook niet meer dan terecht, dat de oliebedrijven afzien van een claim aan de overheid voor de hoeveelheid gas die in de grond zal blijven zitten.

Dit akkoord draagt bij aan een nieuw perspectief voor de regio. Er wordt substantieel geïnvesteerd in versterking van de economie en de leefbaarheid. Minimaal een miljard wordt hiervoor opgebracht, voor de helft door de NAM en de helft door het Rijk. Voor de ChristenUnie staat voorop dat iedereen in Groningen een veilig thuis verdient. De overheid zal er alles aan moeten doen om geschonden vertrouwen te herstellen. Hopelijk is dit een nieuwe stap in de richting van dat herstel.

Labels: ,