Een historische stap vooruit in de zorg voor onze schepping

Zonnepanelen op dak.jpg
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 27 juni 2018 om 16:11

Een historische stap vooruit in de zorg voor onze schepping

Drie jaar geleden was ik erbij toen in Parijs onderhandeld werd over het klimaatakkoord. Een historisch moment. Kamerbreed stonden we daar. Vandaag staan we hier opnieuw, met zeven partijen. Coalitie en oppositie trekken samen op om een ambitieuze Klimaatwet te presenteren. Opnieuw een historisch moment. We leggen onze ambities vast. Niet alleen voor de komende jaren, maar ook voor de komende generaties.

Als ChristenUnie hebben we daar een term voor. We noemen dat: zorg voor de schepping. We willen de aarde niet uitputten, maar haar doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. We zien en we weten dat het anders moet. Dat is de realiteit.
 
Tegelijk is de ChristenUnie hoopvol. Hoopvol over een duurzame toekomst voor Nederland. Hoopvol over een schone economie. Het levert ons veel op: een schonere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie.
 
We zien dat het klimaat verandert. Extreem weer neemt toe en oogsten mislukken. De rekening van klimaatverandering ligt nu al bij de allerarmsten in de wereld. We zien hongersnoden en onrust wereldwijd toenemen.
 
En ook in eigen land ervaren we steeds meer de gevolgen van extreme neerslag. Modderstromen door hevige regen in Limburg, mislukte fruitoogsten in de Betuwe en enorme schade in de glastuinbouw. En keer op keer worden warmterecords gebroken.
 
Dit kabinet heeft hoge ambities als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering: We nemen afscheid van het fossiele tijdperk van olie, kolen en gas. En we geven ruim baan aan schone energie, energiebesparing en de kolencentrales gáán dicht. Dit is het groenste regeerakkoord ooit.
 
En daar zetten we vandaag met de Klimaatwet een stevige plus bovenop. De CO2-uitstoot is in 2050 met 95% afgenomen. Daarom streven we naar een afname van 49% in 2030. En de ambities van het kabinet gaan zelfs nog verder. Dit kabinet wil in Europa koploper zijn om te zorgen voor een afname van zelfs 55%  in 2030. En alle elektriciteit wordt in 2050 duurzaam opgewekt.
 
Het is volledig helder en transparant hoe elk kabinet vanaf nu meewerkt aan het halen van deze doelen: Elke 5 jaar komt er een nieuw Klimaatplan. Elk jaar komt het kabinet met een klimaatnota met concrete maatregelen. En vanaf nu staat elke 4e donderdag van oktober groen-omcirkeld in de agenda als de Klimaatdag waarop het kabinet verantwoording aflegt.
 
Met deze klimaatwet zetten we een forse stap vooruit in de zorg voor onze schepping, in een duurzame toekomst voor onze kinderen.
Het werk begint nu. Aan de slag!

Labels: ,