Verlaging verhuurderheffing met 100 miljoen goed voor huurders

Wonen
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 18 september 2018 om 18:00

Verlaging verhuurderheffing met 100 miljoen goed voor huurders

De ChristenUnie is blij dat woningcorporaties tegemoet worden gekomen door een verlaging van de verhuurderheffing met 100 miljoen. Dat is goed nieuws voor sociale huurders én verhuurders. Deze verlaging van de verhuurderheffing komt bovenop de korting van 100 miljoen euro in het regeerakkoord voor verduurzaming van het woningaanbod.

Dit kabinet wil dat er meer woningen worden gebouwd en dat is hard nodig. Dat geldt ook voor de bouw van sociale huurwoningen door woningcorporaties. Het is daarom goed dat de verhuurderheffing omlaag gaat. Woningcorporaties kunnen dan meer betaalbare huurwoningen bouwen en extra investeren in de verduurzaming van hun woningvoorraad. Dat levert bewoners neer woongenot en een lagere energierekening op.

Labels: ,