Kennis sociale werkvoorzieningen ‘duidelijke plaats’ bij aan werk helpen arbeidsbeperkten

Hout bewerken
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 21 september 2018 om 19:44

Kennis sociale werkvoorzieningen ‘duidelijke plaats’ bij aan werk helpen arbeidsbeperkten

Samen met de andere coalitiepartijen willen we de kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorzieningen benutten om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. CDA, D66, ChristenUnie en VVD willen dat de kennis en ervaring van sociale werkplaatsen blijvend worden ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en te houden.

Staatssecretaris Van Ark kondigde twee weken geleden aan dat er een streep ging door het plan om loondispensatie in te voeren. In plaats daarvan wil zij een ‘breed offensief’ om mensen die bijvoorbeeld door een handicap moeilijk aan het werk komen. Volgens ons moet de kennis en infrastructuur van de huidige sociale werkvoorzieningen daarbij ‘een duidelijke plaats’ krijgen.

Het kabinet wil dat iedereen naar vermogen mee kan doen op de arbeidsmarkt. Toch komen mensen met een arbeidsbeperking nog lang niet altijd aan de slag. Sociale werkvoorzieningen hebben veel kennis van de doelgroep en wat passend werk voor hen betekent. Dat, in combinatie met sociale ondernemers én een dienstbare overheid die hieraan bij wil dragen, moet nieuw perspectief geven voor deze mensen om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Labels: