Reactie Joël Voordewind op nieuws over Russische hackaanval

voordewind-banner-1-944x390
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 4 oktober 2018 om 15:03

Reactie Joël Voordewind op nieuws over Russische hackaanval

Het is schokkend dat Rusland een cyberaanval uitvoert in Nederland, op Nederland, maar ook op de internationale gemeenschap en de internationale rechtsorde. Rusland schendt op grove manier de onafhankelijkheid van Nederland en de internationale waakhond die erop toeziet dat landen geen chemische wapens gebruiken, de OPCW. Dat is op geen enkele manier te bagatelliseren.

De Russische ambassadeur is ontboden door het kabinet en dat lijkt me het minste wat we nu kunnen doen. De ChristenUnie wil dat Nederland samen met onze bondgenoten in de NAVO optrekt om de Russische dreiging te stoppen. De minister moet in Europees en NAVO-verband pleiten voor een stevige, gezamenlijke reactie richting de Russen. Het ligt voor de hand om daarbij ook te kijken naar uitbreiding van de sanctielijst.

Belang van de veiligheidsdiensten

Vorige week kwam het bericht naar buiten over het verijdelen van een terroristische aanslag, vandaag gaat het om het voorkomen van een cyberaanval, waarmee gevoelige informatie over chemische wapens en het onderzoek naar MH17 is beschermd. Daarmee wordt opnieuw duidelijk hoe belangrijk het meestal onzichtbare werk van de Nederlandse inlichtingendiensten is, voor de veiligheid van ons allemaal. De ChristenUnie vindt het dan ook goed dat dit kabinet extra investeert in de capaciteit van de diensten.”

Labels: