ChristenUnie: ‘Regiocheck’ voor overheidsbeleid

Foto Nederlandse brug
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 18 oktober 2018 om 17:02

ChristenUnie: ‘Regiocheck’ voor overheidsbeleid

De regering moet een regiocheck invoeren die de impact van beleid op krimp- en grens regio’s inzichtelijk maakt. Dat bepleit ik vandaag doormiddel van een motie. Regelgeving vanuit Den Haag pakt regelmatig nadelig uit voor deze regio’s. Dat moet dan achteraf gerepareerd worden, terwijl het veel beter is om dit met een regiocheck te voorkomen.

Als Kamerlid en eerder lid van de Provinciale Staten uit Groningen heb ik zelf jarenlang gezien wat de effecten van beleidskeuzes in Den Haag voor de regio zijn. Soms pakt het echt onevenredig nadelig uit. Denk aan een de nieuwe bekostigingssystematiek voor het voortgezet onderwijs. Een vereenvoudiging, die op scholen in krimpregio’s een onevenredig effect had. Of denk aan maatregelen op gebied van wonen die ook woningcorporaties raken die soms de enige partijen zijn die nog investeren in krimpgebieden.

De woningmarkt, de arbeidsmarkt, onderwijs zorg en mobiliteit zijn de thema’s waar veel beleid wordt gemaakt dat nadelig kan uitpakken in de krimpregio’s. Om dit te voorkomen is er regionaal maatwerk nodig. Ik wil dat effecten van beleid op de krimpregio’s vooraf in beeld zijn. Door deze regiocheck in te voeren, wordt het inzichtelijk welk effect het beoogde beleid zal hebben op desbetreffende regio’s.

Labels: ,