ChristenUnie wil subsidie voor duurzame scheepsbouw

Schip op zee.jpg
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 7 november 2018 om 14:52

ChristenUnie wil subsidie voor duurzame scheepsbouw

De ChristenUnie wil de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) voortzetten in 2019. Deze voortzetting heb ik voorgesteld bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken.

De ChristenUnie wil de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) voortzetten in 2019. Met een amendement heb ik 5 miljoen euro gevraad voor de SDS-regeling in 2019. Met de SDS-regeling worden duurzame innovaties ontwikkeld voor de scheepsbouw. Voorbeelden zijn het omzetten van restwarmte in elektrische energie of het reduceren van de uitstoot van fijnstof, stikstof en zwavel. Ons amendement vindt naar verwachting brede steun in de Tweede Kamer.

Het is goed dat we duurzame scheepsbouw blijven stimuleren. Wij zijn trots op onze Nederlandse maritieme sector. Andere landen, zoals Duitsland en Portugal, hebben specifieke regelingen om hun scheepsbouw een steun in de rug te geven. Met deze regeling zorgen we ervoor dat de Nederlandse scheepsbouwers gelijke kansen hebben binnen Europa.

Ook in voorgaande jaren nam de ChristenUnie het initiatief tot een subsidieregeling voor duurzame scheepsbouw.

Labels: ,