ChristenUnie: Meer aandacht voor schijnconstructies met EU-werknemers

Klussen.jpg
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 29 november 2018 om 19:32

ChristenUnie: Meer aandacht voor schijnconstructies met EU-werknemers

De ChristenUnie wil dat minister Koolmees gaat kijken naar de wijze waarop werkgevers omgaan met EU-werknemers. Ik heb hiervoor een motie ingediend bij het debat over de begroting van Sociale Zaken. 

Er zijn de afgelopen tijd stappen gezet om te zorgen dat arbeidsmigranten in de hele EU gelijk loon krijgen voor gelijk werk. Toch zien we dat er nog veel kostenvoordelen zijn voor werkgevers die met arbeidsmigranten werken. Bijvoorbeeld omdat de sociale zekerheidspremies mogen worden afgedragen in het land van herkomst. Er zijn veel werkgevers die blijven proberen om zo goedkoop mogelijk aan personeel te komen. De ChristenUnie vindt het van groot belang om dit goed in beeld te brengen en te bezien welke maatregelen mogelijk zijn om de ongelijkheid aan te pakken.

Wij gaan voor een gelijk speelveld tussen alle werkenden. Er zijn teveel geluiden waar we horen dat bijvoorbeeld werknemers uit Oost-Europese landen nog steeds veel goedkoper zijn voor werkgevers dan Nederlandse werknemers en dat dit leidt tot oneerlijke situaties en misstanden. Wij roepen de minister er dan ook toe op om serieus te kijken naar deze signalen en te handhaven op schijnconstructies.

De ChristenUnie vraagt al langer aandacht voor de consequenties van arbeidsmigratie. Onlangs werd een motie van de ChristenUnie en de SP aangenomen die de werkgever verplicht verantwoordelijkheid te nemen voor de taalles van buitenlandse werknemers.

Labels: