Zorg voor schepping in belang van onze kinderen

Energiecentrale.jpg
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 25 januari 2019 om 13:15

Zorg voor schepping in belang van onze kinderen

De raming van het Planbureau voor de Leefomgeving van vandaag laat opnieuw indringend zien voor welke opgave we met elkaar staan. Die opgave is fors maar ik vind dat alles op alles gezet moet worden om die doelen te halen. 

De ChristenUnie voelt de urgentie om klimaatverandering tegen te gaan, te werken aan een schone energievoorziening en te zorgen voor gezondere lucht. We hebben de plicht om te zorgen voor de schepping die we gekregen hebben, in het belang van de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. We willen daarom dat het kabinet maatregelen voorbereidt om de voor 2020 gestelde klimaatdoelen alsnog te halen. Het is de opdracht van de minister om heel snel met plannen te komen over hoe we dat gaan doen.

Labels: , ,