We knokken voor een land waar het wonen goed is

Nederlandse wijk.jpg
01 Gert-Jan Segers.jpg carladikfaber2018
Door Gert-Jan Segers, Carla Dik-Faber op 11 maart 2019 om 08:14

We knokken voor een land waar het wonen goed is

In deze tijd van woningnood en snel stijgende prijzen is goed wonen voor velen verre vanzelfsprekend. Of je nu in een dorp of stad woont, jong of oud bent, wat meer of minder te besteden hebt: iedereen heeft behoefte aan een dak boven haar of zijn hoofd. Daarnaast zijn huizen om in te wonen, niet om aan te verdienen. We moeten daarom van ‘woningmarkt’ naar ‘volkshuisvesting’.

Vandaag presenteren we ons nieuwe actieplan met veel meer ruimte voor starters, voor nieuwe woonvormen voor ouderen, voor betaalbare huizen voor alle gezinnen. Hoe? Door vijf thema’s centraal te stellen, in de vorm van een actieplan, die we hier verder toelichten.

Starters, gezinnen, ouderen
Veel starters betreden de woningmarkt met een steeds hogere studieschuld. In dorpen zijn er momenteel nauwelijks geschikte starterswoningen, en bij steden kapen particuliere beleggers steeds vaker de schaarse betaalbare woningen voor hun neus weg. Vervolgens worden die woningen veel te duur weer verhuurd.

We willen ons ook hard maken voor gezinnen. Ook voor hen wordt het steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Het is van belang, voor een gezonde toekomst van steden, dat gezinnen met kinderen er worden gekoesterd.

Ouderen hebben hulp nodig bij het realiseren van individuele woningaanpassingen, en in sommige gevallen woningcomplexen. Veel ouderen vereenzamen in ‘te grote’ huizen en willen graag samen wonen (met een stukje privacy) en, als dat nodig is, elkaar de helpende hand bieden. Door ruimte te creëren voor passende woonvormen, kunnen zij waardig ouder worden en kan er meer doorstroming plaatsvinden op de woningmarkt, waar ook jongeren van profiteren.

Betaalbaarheid
Voor de ChristenUnie geldt: woningen zijn geen winstfabrieken. De afgelopen jaren zien we steeds vaker particuliere beleggers die woningen (op)kopen om aan te verdienen, in plaats van om er zelf te wonen. Dit drijft de huizenprijzen op en gezinnen en starters komen er nauwelijks tussen. Om particuliere beleggers te ontmoedigen, pleiten wij voor een verhoging van de overdrachtsbelasting van 2 naar (de aloude) 6 procent. 

Daarnaast lopen de wachttijden voor sociale huurwoningen steeds hoger op. Steeds meer huishoudens komen in aanmerking voor een sociale huurwoning, en deze woningen moeten zeker behouden worden, maar daarbij moeten er ook nieuwe woningen gebouwd worden.

In het kader van het klimaatvraagstuk, pleiten we voor het voorkomen van energiearmoede en meer mogelijkheden voor een duurzaam en comfortabel huis. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen met een kleine portemonnee en gezinnen in het financiële spitsuur van het leven.

Verder lezen? Bekijk dan ons nieuwe actieplan dat we vandaag hebben gepresenteerd:

Klik hier of op de cover om de PDF te downloaden:

Labels: , ,