Klimaatplannen

Vogels bij zonsondergang
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 12 maart 2019 om 17:38

Klimaatplannen

Morgen is een belangrijke en spannende dag voor het klimaatbeleid, voor de Nederlandse samenleving en voor ons als fractie. ‘s Middags komen de doorrekeningen naar buiten van het ontwerp-Klimaatakkoord. Met andere woorden: dan weten we of Nederland met deze plannen de klimaatdoelen kan halen en wat de kosten voor bedrijven en burgers zullen zijn.

Uiteindelijk ligt de beslissing welke maatregelen we nemen bij de politiek. In Nederland doen we dat niet op basis van luchtfietserij, maar op basis van een doorrekening van het onafhankelijke Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Erg waardevol dat zij nu zorgen voor een reality check.

Vanwege die reality check is het dus een spannende en belangrijke dag.

Als we de cijfers en de effecten van al die plannen kennen, dan kijkt de ChristenUnie met drie principes naar de voorstellen.

  • Allereerst: we nemen de zorg voor de schepping serieus en willen daarom voldoen aan de uitdaging van Parijs om minimaal 49% minder CO2 uit te stoten in 2030. Onze natuur zucht en met goed klimaatbeleid draagt Nederland haar deel bij om ons gemeenschappelijk huis – Gods aarde – te bewaren. Dat doel moeten de plannen dus halen.
  • Voor de ChristenUnie geldt het principe dat de vervuiler betaalt. Dus zeker ook industrie en bedrijven staan aan de lat voor de energietransitie. Dit is een opgave voor de hele samenleving en ook het bedrijfsleven moet meedoen. Voor onze beoordeling is belangrijk dat zij een evenredig deel meebetalen.
  • We staan ervoor dat burgers mee kunnen doen en het echt mee kúnnen maken. Wat bedoelen we dan? We willen rekening houden met mensen met een kleine beurs. We kiezen dus voor die maatregelen die ook hen tegemoet komen en hen de mogelijkheid biedt om bij te dragen.

Morgen is een belangrijke dag en ik hoop en verwacht dat er meer duidelijkheid komt. Nog niet alle vragen zullen beantwoord zijn, maar de rekenmeesters geven ons een solide basis voor de discussie. We willen dan snel keuzes maken om tot een definitief Klimaatakkoord te komen.

De opgave is groot, maar we nemen de komende jaren ook de tijd om deze maatregelen zorgvuldig door te voeren op een manier die iedereen mee kan maken. De vergelijking met de aanleg van de deltawerken is vaker gemaakt. Door de keuzes van de generaties voor ons, werden indrukwekkende beschermingsmaatregelen genomen en is Zeeland blijvend beschermd. Dat kostte jaren, maar we kunnen elke dag dankbaar zijn voor de maatregelen die toen zijn genomen.

Wij staan voor de opdracht om de schepping door te geven aan volgende generaties. Klimaatbeleid is een investering voor de toekomst. Het is dan extra bijzonder dat de cijfers komen op biddag voor gewas en arbeid. In de keuzes die we als fractie maken bidden we dan ook om wijsheid om als rentmeesters goed met Gods schepping om te gaan. In de vrijheid van Christus mogen we ons inzetten voor de schepping, in het vertrouwen dat God deze wereld niet uit Zijn hand laat vallen.

Labels: ,