Groen Geloven: hoe dan?

tearGG_header groengeloven_blogs.jpg
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 9 mei 2019 om 12:01

Groen Geloven: hoe dan?

Als christenen willen we goede rentmeesters zijn voor de schepping. Maar de vraag is vaak: ‘hoe dan?’ Hoe zetten we stappen in de goede richting? Hoe zijn we goede rentmeesters, ook als we het druk hebben, geen verstand hebben van wat nou echt goed is om te doen, weinig geld achter de hand hebben voor zonnepanelen of een hybride warmtepomp.

De afgelopen jaren organiseerden we met andere christelijke organisaties tot twee keer toe het event ‘GroenGelovig’. Met GroenGelovig wilden we christenen aanmoedigen om zorg voor de schepping hoog op de prioriteitenlijst te zetten. Want waar zorg voor elkaar al topprioriteit is, vinden we zorgen voor de schepping soms nog best wel moeilijk. We richtten ons op de ‘early adopters’, de duurzame voorlopers in christelijk Nederland.

Tegelijkertijd was er nóg een evenement, georganiseerd door Kerk in Actie en Tear: de Groene Kerkendag. Een dag die zich vooral richt op de kerken, de kerkelijke organisaties en de geloofsgemeenschappen, om te zorgen voor verankering van duurzaamheid in de christelijke structuur.

Anders doen
Maar dit jaar gaan we het anders doen. Dit jaar bundelen we de krachten en gaan we op 5 oktober met zoveel mogelijk christenen en christelijke organisaties op zoek naar het antwoord op die ene ‘hoe dan?’-vraag. Dan is het tijd voor een nieuw event waarin GroenGelovig en de Groene Kerkendag elkaar vinden: Groen Geloven.

Groen Geloven richt zich óók op de duurzame koplopers. En óók op de kerkgemeenschappen. Maar Groen Geloven wil een veel breder publiek aanspreken: álle christenen die willen weten wat ze kunnen doen om een kleine of grote stap te zetten in verduurzaming van de eigen levensstijl of leefomgeving. Of eigenlijk gewoon: álle christenen.

Samen zoeken we naar de weg naar de uitgang in het ingewikkelde doolhof dat verduurzamen soms lijkt. We zoeken naar nieuw perspectief om iets te doen voor Gods schepping. In de Bijbel lezen we dat in Hem, Christus, alles is geschapen, alles in de hemel en op de aarde (1 Kol. 16). Wat is het gaaf dat wij daarvoor mogen zorgdragen, elke dag weer. Bij alle keuzes, groot of klein, die we in ons dagelijks leven maken.

De ChristenUnie, Kerk in Actie en Tear doen mee. Maar ook de Evangelische Omroep, de Laudato Si werkgroep Nederland, CCA en vakbond CGMV. En Groene organisaties als A Rocha en Micha Nederland.

Nu is de vraag: doe jíj ook mee? Groen Geloven, 5 oktober, het Dominicanenklooster in Zwolle. Tickets zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via groengelovig.nl/groengeloven.

Labels: ,