Akkoord maakt pensioenstelsel rechtvaardiger

Ouderen Amsterdam resize
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 5 juni 2019 om 11:10

Akkoord maakt pensioenstelsel rechtvaardiger

Dat er nu een principe-akkoord over het pensioenstelsel op tafel ligt, is goed nieuws. Het biedt gepensioneerden en werknemers duidelijkheid, meer bescherming aan zzp’ers en geeft jongeren meer perspectief op een eerlijker pensioen. Als alle partners akkoord gaan, is dit voor Nederland een hele belangrijke stap in de goede richting.

Het is voor de ChristenUnie cruciaal dat de solidariteit tussen de generaties blijft bestaan. Jongeren betalen nu onevenredig veel en ouderen vrezen in het huidige stelsel dat ze gekort worden op hun pensioen. Dat dit hervormd kan worden, is een grote vooruitgang en maakt het pensioenstelsel rechtvaardiger.

Bescherming zzp’ers
Met de afspraken over het nieuwe pensioenstelsel is er ook een principe-akkoord over betere bescherming van zzp-ers bij arbeidsongeschiktheid. Hiermee wordt de kloof tussen werknemers en zzp-ers kleiner. Bovendien is het positief dat de te snelle stijging van de AOW leeftijd nu wordt beperkt.

Het vertrouwen in ons pensioenstelsel is tanende. Een nieuw pensioenstelsel is daarom hoognodig. Er moet nu nog veel uitgewerkt worden, maar ik heb er vertrouwen in dat ons pensioenstelsel zo ook voor komende generaties het beste ter wereld kan zijn.

Bestaansrecht Polder
Het proces om tot deze pensioendeal te komen, was de afgelopen jaren vaak intensief en moeizaam. Met dit principe-akkoord kunnen werkgevers en werknemers laten zien dat ze ondanks hun verschillen nog steeds in staat zijn om samen met het kabinet en een deel van de oppositie afspraken te maken in het belang van Nederland. In een tijd van groeiende kloven tussen rijk en arm, oud en jong, werkgever en werknemer, is aanvaarding van dit akkoord een laatste kans voor het ‘redelijke en moedige midden’. Hiermee kan de Polder haar bestaansrecht bewijzen en als dat lukt biedt het ook perspectief voor de grote vragen waar Nederland voor staat zoals de klimaatdoelen en de omslag naar schone energie.

Labels: ,