Experiment

Joint, wiet.jpg
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 30 augustus 2019 om 11:37

Experiment

Drugs zijn schadelijk voor mensen en de samenleving. De ChristenUnie is voorstander van ontmoediging. De schrijnende toestand in Amsterdam, toont opnieuw aan wat de verwoestende gevolgen van drugs voor de samenleving zijn. Het voorstel voor het wietexperiment kwam dan ook niet uit onze koker. In deze beperkte vorm kwam dit experiment in het regeerakkoord en wordt het nu uitgevoerd. We zijn loyaal aan het regeerakkoord, maar onze fractie zal het experiment kritisch volgen.

We hebben nu met name vragen over de invulling op het gebied van de kosten en veiligheid in gemeenten. Ook is het belangrijk dat de komende tijd goed overleg wordt gevoerd met gemeenten. Vele gemeenteraden moeten nog instemmen en moeten de ruimte hebben hun eigen afweging te maken gezien de risico’s die aan dit experiment verbonden zijn.

Wat ons betreft is dit experiment geen opmaat naar legalisering van softdrugs, maar kent het experiment een eind.

Labels: ,