Een krachtige oproep voor verbinding tussen boeren en burgers!

WhatsApp Image 2019-10-01 at 14.17.37.jpeg
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 1 oktober 2019 om 17:44

Een krachtige oproep voor verbinding tussen boeren en burgers!

Wat een sterk signaal gaven onze boeren vandaag af in Den Haag! Een heel veld vol met betrokken mensen, een veld vol met tractoren, een veld vol met boeren die door willen. Ik sprak met een boer over zijn bedrijf, zijn dieren en de knagende vraag of er wel een toekomst is voor boeren, de knagende vraag of Nederland de boeren wel waardeert.

Laat ik tegenover hem en vele andere boeren heel duidelijk zijn: ik ben trots op onze boeren!Ik ben trots op de boerengezinnen die dag in dag uit op het prachtige platteland werken om te zorgen voor ons dagelijks voedsel. Het is terecht dat ze van zich laten horen. Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat er voldoende, betaalbaar voedsel is, maar dat is het niet. We moeten ons voedsel en de producenten daarvan weer gaan waarderen.

Ik hoorde de initiatiefnemers van het boerenprotest vandaag vragen om verbinding tussen boer en burger. Dat zijn woorden uit mijn hart. Waardering voor boeren is meer dan verdiend. Daarvoor is het nodig dat burgers weer weten waar hun eten eigenlijk vandaan komt. En wie er in weer en wind en vaak in alle vroegte aan het werk is om ook te zorgen voor brood op jóuw plank. Dat boeren en burgers elkaar weer leren kennen.

Eerder heb ik daar al voor gepleit via de initiatiefnota ‘verbinding boer burger’ en volgende week wil ik bij de landbouwbegroting vragen om concrete stappen. Een publiekscampagne kan helpen. Laten we zorgen dat iedere leerling van de basisschool minimaal één keer op bezoek gaat bij een boerderij. Ik wil dat we meer inzetten op producten uit de eigen regio zodat de verbinding tussen voedsel en omgeving helder is. Dat de toekomst van landbouw regionaler en veel meer ‘kringlooplandbouw’ is.
Maar waardering betekent ook een eerlijke prijs. Boeren zijn nu prijsnemers en worden te vaak door de supermarkten uitgeknepen. We vragen van boeren om te investeren en te verduurzamen, maar dan moeten zij dat wel waar kunnen maken. De boeren moeten een betere prijs krijgen voor hun producten. Nederland moet bereid zijn dat te betalen om deze boerenbedrijven op een duurzame manier een toekomst te bieden.

Er komt veel op de boeren af: de aanpak van stikstof, de maatregelen voor het klimaat, de opgave op de schepping te bewaren. Maar bij alles geldt: boeren zijn niet het probleem, maar deel van de oplossing. We moeten dit als samenleving met elkaar aanpakken. Boeren verdienen een mooie toekomst in ons land. We moeten als samenleving aandacht hebben voor hun zorgen. Dát is de vraag die vandaag voorligt.

Boerenzonen en -dochters moeten vertrouwen krijgen in de toekomst. Daarom wil ik geen generieke krimp van de veestapel, daarom steun ik de minister als ze zegt dat ze geen halvering van de veestapel wil. Wie dat wel roept, die legt de schuld voor klimaat- en stikstofproblemen onterecht eenzijdig bij de boeren neer. Die miskent de rol die we allemaal hebben in deze problematiek. Die ontbreekt het aan de broodnodige waardering voor wat boeren voor ons doen.

We gaan samen met de boeren op weg naar de kringlooplandbouw. Een andere manier van boeren, die in balans is met de omgeving. Dat doen we samen met de boeren.

Want op hen mogen we trots zijn.

Labels: ,