Verhoging van prostitutieleeftijd naar 21 jaar

Sold for sex.jpg
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 15 oktober 2019 om 17:07

Verhoging van prostitutieleeftijd naar 21 jaar

“Pas je wel op?” Tijdens een werkbezoek met Stichting De Haven in een van de prostitutiestraten van Den Haag, stelt één van de vrouwen die we bezoeken mij deze vraag. Het is al laat op de avond, en het straatbeeld is grimmig. Deze vrouw kent de straten, en de mannen die erin lopen maar al te goed, en vraagt ons op te passen. Het maakt me droevig. En haar waarschuwing houdt me sindsdien bezig. Want zij werkt elke avond in deze troosteloze omgeving. Wie past er op haar?

De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over prostitutie en de daarmee vaak gepaard gaande mensenhandel. Legalisering van de prostitutie heeft niet tot minder uitbuiting en mensenhandel geleid. Sterker nog, de legalisering van prostitutie faciliteert mensenhandel juist. De ChristenUnie streeft naar een samenleving waarin geen vraag meer is naar betaalde seks. Zolang deze vraag nog wel bestaat, vinden we dat de overheid deze niet moet faciliteren. Omdat we zien en weten dat prostitutie inbreuk maakt op de diepste integriteit van vrouwen en mannen en altijd gepaard gaat met ongelijkwaardigheid.

In het regeerakkoord hebben we belangrijke stappen kunnen zetten om mensen in de prostitutie te beschermen tegen misstanden en uitbuiting. Vandaag zet het kabinet een nieuwe stap met de lancering van de Wet regulering sekswerk. De wet verhoogt de minimumleeftijd van prostitutie naar 21 jaar. Dat betekent dat er geen tieners meer in de prostitutiestraten mogen werken.

Ook wordt het voor mensen in de prostitutie verplicht een vergunning te krijgen. Daardoor zijn ze in beeld bij de gemeente, gezondheidszorg en kunnen signalen van uitbuiting beter worden opgemerkt dan nu. Als derde komt er een pooierverbod. Je mag geen geld verdienen aan iemand die zonder vergunning in de prostitutie werkt. Daarmee maken we het makkelijker om mensen aan te pakken die vrouwen en mannen uitbuiten.

De strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie is een strijd van de lange adem. Dat geldt ook voor deze wet. Al bijna tien jaar wordt er aan de wet gewerkt. Daarom hebben wij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen er bij premier Rutte krachtig op aangedrongen om nu echt vaart te maken. We zijn blij dat hij daar nu gehoor aan geeft.

Ik ben de politiek in gegaan om recht te doen als er onrecht plaatsvindt. Bij dit onderwerp is dat concreet en ben ik zeer gemotiveerd. De komende tijd gaan we deze wet in de Tweede Kamer bespreken. De ChristenUnie zal zich daarbij hard maken voor de slachtoffers van uitbuiting. Ons doel is ervoor te zorgen dat de maatregelen in de wet, écht helpen in de strijd tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel. Daarbij weten wij ons geïnspireerd door Spreuken 31:8 waar staat: “Spreek voor hen die weerloos zijn en bescherm het recht van de vertrapten”. Of wat vrijer vertaald: pas op hen die dat het hardste nodig hebben.

Labels: ,