ChristenUnie roept op tot wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen

Joël Voordewind 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 3 maart 2020 om 16:40

ChristenUnie roept op tot wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen

Nederlandse bedrijven moeten gaan voldoen aan een wettelijke ondergrens voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vandaag presenteert de ChristenUnie een initiatiefnota met voorstellen om dit te verzekeren. Bedrijven kunnen zorgen voor een duurzame ontwikkeling wereldwijd. Bedrijven kunnen echter ook betrokken raken bij mensenrechtenschendingen en milieuschade, zoals kinderarbeid, uitbuiting of illegale houtkap. Door de instelling van een wettelijke ondergrens voor maatschappelijk verantwoord ondernemen worden misstanden zoals moderne slavernij, uitbuiting en milieuschade tegengegaan.

Vrijwilligheid schiet tekort

Om negatieve effecten van activiteiten van Nederlandse bedrijven tegen te gaan, richt het Nederlandse beleid zich vooralsnog enkel op vrijwillige maatregelen. Dit beleid heeft echter tot nu toe onvoldoende effect gehad. Als deze zomer uit de eindevaluatie van de vrijwillige convenanten inderdaad blijkt dat dit tot onvoldoende resultaten heeft geleid, is het nodig om tot brede wetgeving te komen die geldt voor alle bedrijven in alle sectoren. Hierbij geldt due diligence, letterlijk vertaald: gepaste zorgvuldigheid, als kernprincipe. Bedrijven moeten worden verplicht om potentiële of daadwerkelijke schendingen van mensenrechten en internationale milieustandaarden in hun keten te identificeren, te verminderen en te voorkomen.

Joël Voordewind:

“Nederlandse bedrijven lopen het risico betrokken te raken bij ernstige mensenrechtenschendingen zoals moderne slavernij en kinderarbeid. Ook kunnen ze milieuschade aanrichten. Daar moet verandering in komen. De vrijwillige maatregelen waar Nederland zich tot nu toe in haar beleid tot beperkt, hebben te weinig effect. Als deze zomer uit de evaluatie inderdaad blijkt dat de resultaten er niet zijn, wil ik dat er brede wetgeving komt die Nederlandse bedrijven verplicht om mogelijke schendingen van mensenrechten of internationale milieustandaarden in hun keten te identificeren, te verminderen en te voorkomen.”

Bijlagen

Labels: ,