Bijdrage debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Gert-Jan debat coronavirus.jpg
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 18 maart 2020 om 19:13

Bijdrage debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

De coronacrisis laat zien dat wij hele kwetsbare mensen zijn. Dat we afhankelijk zijn als samenleving. Hoe afhankelijk we zijn van goede zorg en de toegewijde mensen die in onze zorg werken. De coronacrisis laat soms ook lelijke kanten van onszelf zien. Als we gaan hamsteren en als wiet en toiletpapier tot de eerste levensbehoeften blijken te horen. Maar het laat ook zien hoeveel goeds er is in onze samenleving. Mensen die elkaar helpen. Ik wil #nietalleen noemen. Een prachtig initiatief dat mensen met elkaar in contact brengt die zorg nodig hebben en dat kunnen bieden. Zodat niemand er alleen voor staat.

Deze crisis laat ook zien hoe belangrijk het is om een goede regering te hebben. Ik wil onze minister-president Mark Rutte danken voor zijn eerlijke en daarmee indrukwekkende toespraak van maandag en het hele kabinet voor de maatregelen van deze week. Ze tonen goede zorg en passende maatregelen voor leerlingen en docenten, voor miljoenen werknemers en ondernemers die zich zorgen maken over hun werk en inkomen.

Vandaag is de Dag van Nationaal Gebed, met voorbede voor mensen in de zorg, patiënten, gezondheidsexperts, met gebed ook voor het kabinet. Ik vind het belangrijk om ook vanaf deze plek, vanaf dit spreekgestoelte in de Kamer, te zeggen dat er ook op deze manier intens wordt meegeleefd met het kabinet en iedereen die belangrijk werk verricht.

Omzien naar elkaar.

In deze tijd is het extra belangrijk om naar elkaar om te zien. Elkaar echt te zien. Oog voor kwetsbaren, mensen die minder zelfredzaam zijn, omdat ze aan huis gekluisterd zijn door ziekte, omdat ze tot een risicogroep behoren of omdat ze al op leeftijd zijn. Heldere communicatie over de maatregelen is van het grootste belang.

In het bijzonder wil ik hier budgethouders van PGB noemen. Die weten nu niet waar ze aan toe zijn. Gehandicaptenzorg Nederland heeft ons een brief geschreven, ook zij hebben extra hulp nodig. En ook daklozen en vluchtelingen wil ik hier noemen. Natuurlijk zijn er meer die extra aandacht nodig hebben, maar ik wil het kabinet vragen om oog te hebben voor de kwetsbare groepen in onze samenleving.

Want mensen moeten weten waar ze terecht kunnen. Ik noemde het initiatief #nietalleen al wat vandaag van start is gegaan. Ook het Rode Kruis is vandaag een initiatief gestart om hulpvragers en mensen die hun steentje bij willen dragen te verbinden. Het is belangrijk om dit soort hulpinitiatieven aan én aan hulpvragers te verbinden. Ik vraag het kabinet daarom om contact te zoeken met deze initiatiefnemers. Verbind deze ook in je eigen communicatie, en integreer goede ideeën. #nietalleen heeft een telefoonnummer: 0800 1322. Noem dat in je communicatie zodat dit soort initiatieven de wind in de zeilen krijgen.

De voedselbanken komen vrijwilligers en voedsel tekort. Zij vragen 20 miljoen om met voedselbonnen via supermarkten te kunnen werken. Verbind lokale initiatieven aan de voedselbank zodat zij genoeg vrijwilligers hebben. Kan de minister van Sociale Zaken ernaar kijken om hen te helpen? Er zijn restaurants die eten over hebben en dat graag bij de voedselbank zouden willen brengen. Maak dat soort dingen mogelijk!

Het komt er nu op aan dat we elkaar helpen.
Gisteren kreeg ik een appje van een gezin dat uit huis is gezet omdat ze schulden hebben. Ik vind het onbestaanbaar dat in deze tijd mensen op straat worden gezet. Het gebeurt, omdat ze een huurachterstand zouden hebben. Hoe is dat mogelijk? Kunnen overheden en corporaties daar onmiddellijk mee stoppen? Dit gezin kan alleen terecht bij hun schoonmoeder, die zelf een risicogroep vormt. Laten we afspreken: geen uithuiszettingen meer.

En dan het thuisonderwijs. Het is belangrijk dat dit er is. Dank voor alle leraren, schooldirecteuren en ondersteunend personeel die zich daarvoor inzetten. Onderwijs is belangrijk, en moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn. In sommige gezinnen zijn er geen laptops of iPads. Kan het kabinet samen met lokale gemeenten daar aandacht voor hebben? Bijvoorbeeld door ook voor hen goede opvang op school te regelen? Kan daar geld voor worden vrijgemaakt?

Elkaar helpen is belangrijk. Maar ik wil het ook over de beheersing van het virus hebben zoals dat nu in Nederland gebeurt. We kennen de statistiek van de ‘flatten the curve’ inmiddels allemaal. De beheersing van het virus staat nu voorop, en dat is een goede zaak. Begrijp ik het kabinet goed als er ook andere scenario’s klaarliggen voor als de situatie verandert?

Ik wil hier ook stilstaan bij het belang van de juiste spullen voor onze hulpverleners. Dan begin ik bij het belang van testen. De WHO wijst hier consequent op. We moeten weten hoe ver de verspreiding is, en dat kan door mensen te testen. Zo krijgen we goede en volledige wetenschappelijke kennis van wat er nu gebeurt en kunnen we de juiste beslissingen nemen. Nu zijn er mensen met ziekteverschijnselen die geen duidelijkheid krijgen omdat er geen test beschikbaar is, of dat geen prioriteit heeft. Ik vraag het kabinet, hoe kan testcapaciteit worden vergroot?

Ik sluit mij aan bij alle oproepen om iets te doen aan het tekort aan mondkapjes en de vragen om de IC-capaciteit in Nederland uit te breiden, en dat goed te monitoren. Ik wil daar graag aan toevoegen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een regierol moet nemen bij de inkoop van testen en beschermingsmiddelen. In Brabant is er nu een tekort aan mondkapjes, terwijl in het noorden van het land nog voldoende beschikbaar is.

Voorzitter, ik wil hier ook een paar specifieke vragen stellen aan het kabinet.

Wat is de aanpak voor Caribisch Nederland en hoe is de communicatie daar geregeld?
Worden Nederlanders die in het buitenland zitten teruggehaald?
En is alles nu duidelijk en helder voor eindexamenkandidaten?
En heeft het kabinet een oplossing voor het doorbetalen van kinderopvangkosten?

Dan heb ik nog een vraag over het economisch steunpakket. Want het komt daarin aan op details in de uitvoering en goede communicatie met ondernemers. Hoe kunnen bedrijven die geen relatie met een kredietverstrekker hebben of die een niet-bancaire kredietverstrekker gebruiken, toch per direct de Borgstelling mkb-kredieten gebruiken voor liquiditeit?

Voorzitter, we bevinden ons in een grote crisis.

Als ik zie wat onze helden in de zorg doen.
Als ik zie hoe mensen elkaar helpen.
Als ik zie wat het kabinet nu doet.
Dan geeft mij dat vertrouwen dat we dit te boven komen.

Op deze Dag van Nationaal Gebed spreek ik ook de wens uit dat God ons hierbij helpt.

Labels: ,