Houd vol (bijdrage coronadebat)

coronadebat 8 april
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 8 april 2020 om 15:20

Houd vol (bijdrage coronadebat)

Houd vol!
Dat was de boodschap van de Minister-president en de Minister van Volksgezondheid tegen ons bij hun persconferentie van gisteren. Dank daarvoor. Maar ik wil het ook tegen hen zeggen. Houd vol! Want dit is een strijd van een lange adem. Maar het is nog belangrijker om dit te zeggen tegen al die geweldige mensen in de zorg: houd vol! We hebben ze namelijk nog lang heel hard nodig.

Dan moeten we er wel voor zorgen dat zorgmedewerkers het kunnen volhouden. De stress, de tragedies, het telefonisch moeten informeren van familieleden. Het hakt er enorm in. Diederik Gommers waarschuwde vanochtend voor burn-outs. We zien nu dat ziekenhuizen en instellingen eigen nazorg organiseren en dat de landelijke organisatie voor traumazorg, ARQ-IVP, gespecialiseerde hulp biedt. Dit is goed voor de korte termijn.

Maar ook op de lange termijn moeten we oog hebben voor mentale hulp aan patiënten, hun familie en nabestaanden, zorgpersoneel, mantelzorgers, ggz-patiënten en mensen met mentale klachten door deze crisis. Is het kabinet bereid om dit op te pakken en welke rol kan preventie hierin spelen? Want als we niets doen, hebben we straks een samenleving met heel veel PTSS.

Vorige week heb ik aandacht gevraagd voor geestelijke verzorging. Ik dank de minister dat hij hier aandacht aan besteed in zijn brief. Mensen hebben hier echt behoefte aan, zeker in de verpleeghuiszorg en zeker in de stervensfase. In deze fase is er meer ruimte voor bezoek van familie, het zou goed zijn als deze ruimte er ook komt voor geestelijk verzorgers, predikanten en priesters, zeker nu veel instellingen zelf geen geestelijke verzorger meer in dienst hebben. Wil de minister hiervoor een oproep doen aan instellingen?

Dan nog een aantal korte vragen:
1.    Er is nog steeds een tekort aan beschermingsmiddelen. In de acute zorg, verpleeghuiszorg, maar ook de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en bij de huisartsen zijn die nodig. Wanneer komt er meer duidelijkheid over de verdeling?
2.    Welke prioritering komt er in het testbeleid als we straks overgaan naar de 1,5 meter-samenleving? Komt er een testprotocol vanuit het RIVM voor het serologisch testen van specifieke groepen?
3.    Op dit punt leven er ook veel vragen over de app, waarover de minister van VWS gisteren sprak. Zeker als het gaat om onze privacy. Wil de minister nog eens aangeven waarom deze app cruciaal is en hoe onze privacy beschermd blijft?
4.    Dan het economisch pakket. Goed dat 90% van de loonkosten vergoed gaan worden. Maar wat als een groot deel van de kosten bedrijfskosten zijn die in deze lockdown gewoon doorlopen terwijl je omzet nihil is geworden? Ik denk specifiek aan de sierteelt. Als de dóórlopende bedrijfskosten in deze sector niet worden vergoed, zullen veel ondernemers de komende weken alsnog omvallen. Ik vraag het kabinet om specifiek voor deze sector een regeling uit te werken die grote en kleine bedrijven in deze sector helpen. Graag een reactie.
5.    Een groep waar onze fractie zich speciaal nog zorgen om maakt, zijn vrouwen en mannen in de prostitutie. Vrouwen verdwijnen van achter de ramen naar de thuisprostitutie, met alle risico’s van dien. Hoe kan deze groep worden geholpen en de online advertenties voor thuisprostitutie worden stopgezet?
6.    Ik zou graag een update willen over de Europese discussie over onderlinge hulp. Goed dat we hulp hebben aangeboden en laten zien dat we solidair zijn, maar ook goed dat we als Nederland een streep trekken bij Eurobonds.
7.    Tot slot, er dreigt ook een humanitaire ramp op de Griekse eilanden onder vluchtelingen daar. Wat doet Nederland om Griekenland en de mensen op de eilanden concreet te helpen?

Vrijdag is het Goede Vrijdag, de dag van het lijden, en dan klinkt het Erbarme Dich. Ontferm u over ons, Heer. En dat is een gebed voor al de zieke mensen, de mensen in de zorg, voor ons allemaal. En het mooie van Pasen is dat het daarna ook zondagmorgen wordt, de dag van de opstanding, de dag van nieuwe hoop. En in die wetenschap zeg ik het dan ook nog maar een keer: houd vol!

Labels: ,