Steun komt met voorwaarden

KLM vliegtuig.jpg
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 6 mei 2020 om 12:05

Steun komt met voorwaarden

Vlak voor de coronacrisis debatteerde ik in de Tweede Kamer over de wet vliegbelasting. Ik noemde toen de invoering van de vliegtaks een kleine, maar belangrijke stap in de goede richting. Een besluit richting duurzaamheid. Schiphol is samen met haar belangrijkste luchtvaartmaatschappij KLM van economisch belang, maar het is belangrijk om grenzen te stellen aan deze tot nu toe ongebreideld groeiende en vervuilende sector. Vandaag spreek ik weer in de Kamer over luchtvaart. Maar nu, in een heel andere situatie, over een steunplan voor KLM.

Het vliegverkeer is bijna geheel weggevallen. Schiphol is een parkeerplaats geworden. Ook de blauwe vogels van de KLM staan grotendeels aan de grond. KLM, met als thuishaven een uniek vliegveld, heeft een belangrijk aandeel in het ontsluiten van ons land naar de rest van de wereld. Ik steun dan ook de stap die het kabinet wil zetten om leningen en garanties te verlenen aan KLM. Dat is in het belang van ons land.

Natuurlijk is het standpunt van de ChristenUnie over luchtvaart niet veranderd. We willen een luchtvaart die dienstbaar is aan de maatschappij en de economie. Daarbij is het ook belangrijk om oog te hebben voor de negatieve gevolgen van vliegen. Dan denk ik alleen al aan de geluidshinder en milieuvervuiling die vliegtuigen veroorzaken. Die vragen blijven we als ChristenUnie zeker stellen: Moeten we wel zo vaak vliegen? Moet het bestemmingennetwerk, zeker binnen Europa, niet onder de loep? Hoe kan de trein vaker een alternatief bieden?

Daarom vind ik het ook belangrijk dat de steun aan KLM met voorwaarden komt.

Dat begint met wederkerigheid: we willen werkgelegenheid behouden en vragen om offers waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En bijvoorbeeld geen dividend voor de aandeelhouders. We vinden het belangrijk dat de steun helpt om na de crisis een financieel gezond bedrijf met een belangrijke functie te behouden.

Ook vinden we het belangrijk dat als er nu over steun wordt gesproken, men ook verder kijkt ná de crisis. Kan het aantal vliegbewegingen worden teruggebracht? Kunnen we het aantal korte vluchten beperken? De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het kabinet ook op het gebied van geluidshinder en milieuvervuiling voorwaarden aan de steun kan stellen. KLM moet duurzame keuzes maken, zoals ook beloofd is in economisch betere tijden. Ook dat is in belang van ons land.

Labels: ,