Zorg voor natuur moet veel beter - en dat moeten we samen doen

Rivier
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 8 juni 2020 om 15:46

Zorg voor natuur moet veel beter - en dat moeten we samen doen

We hebben decennialang op de pof geleefd. De Nederlandse natuur is het slachtoffer geworden van de manier waarop wij leven. Het herstel daarvan is een kwestie van jaren en een opdracht niet alleen aan dit kabinet, maar ook voor de kabinetten daarna. De stikstofuitstoot moet omlaag - nog veel verder dan waar we tot nu toe vanuit gingen - en de zorg voor de natuur veel beter. Dat maakt de commissie Remkes vandaag opnieuw duidelijk.

Remkes zegt daarnaast: zorg voor een deugdelijke onderbouwing. Daarom is het goed dat de Raad van State nog gaat kijken naar de juridische houdbaarheid van de nieuwe Stikstofwet.

Dit kabinet is het eerste kabinet dat echt aan de slag gaat met het verminderen van de hoeveelheid stikstof in de natuur. Met 3 miljard aan directe investeringen in de natuur en maatregelen om de uitstoot te beperken, zetten we stappen in de goede richting. In de landbouwvisie van minister Schouten staat de omslag naar kringlooplandbouw centraal, waar het kabinet maximale ruimte aan moet bieden.

De komende jaren is meer nodig om onze natuur te laten herstellen. Daarbij moeten we die dingen doen die niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk bijdragen aan verminderen van de stikstofuitstoot. Ik ben blij met de aanbeveling van Remkes om te stoppen met het subsidiëren van biomassa die niet bijdraagt aan verduurzaming. Dat is geld- én milieuverspilling.

Dan wat wél kan werken. De commissie Remkes roept onder meer op om de bouwsector te helpen verduurzamen. Wat de ChristenUnie betreft gaat het kabinet daar snel mee aan de slag, omdat het mes dan aan twee kanten snijdt: het bouwen van de in ons land broodnodige huizen kán hand in hand gaan met verduurzaming. Bovendien helpen we daarmee een sector die hard werd geraakt door de stikstofuitspraak van de Raad van State.

Het versterken van de natuur vraagt daarnaast dat we zorgen voor goede verbindingen tussen natuurgebieden. De plannen hiervoor zijn onder een vorig kabinet geschrapt en dat breekt onze natuurgebieden nu op. Die fout moeten we herstellen en alsnog werk maken van deze verbindingszones.

Voor alles geldt dat we het gesprek moeten blijven voeren over hoe we deze weg samen af kunnen leggen. De rekening mag niet alleen bij burgers of boeren worden neergelegd, ook industrie en luchtvaart moeten zorgen voor minder stikstofuitstoot. De natuur is van ons allemaal en dus moeten ook álle sectoren bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid stikstof in de natuur.

Labels: ,