Bid mee voor vervolgde christenen in coronatijd

Kruis onder water.jpg
joelvoordewind2018
Door Joël Voordewind op 12 juni 2020 om 08:05

Bid mee voor vervolgde christenen in coronatijd

Door de coronacrisis worden christenen extra vervolgd en gediscrimineerd. Naast onze gebeden is het dus cruciaal dat de Nederlandse speciaal gezant voor religie en levensovertuiging in deze tijd zijn stem verheft tegen vervolging. Bovendien moet juist nu het mandaat van de Europees gezant voor godsdienstvrijheid weer worden verlengd. 

Aanstaande nacht wordt iets korter dan normaal. Want met veel Nederlandse christenen bidden we dan samen voor miljoenen geloofsgenoten die worden vervolgd vanwege het geloof dat zij belijden. Dit jaar vindt deze Nacht van Gebed, georganiseerd door de hulporganisatie Open Doors, plaats via internet. Dat is jammer maar gezien de coronamaatregelen logisch. De huidige situatie is voor veel buitenlandse christenen echter extra zorgelijk: op allerlei manieren hebben ze het door de pandemie en bijbehorende overheidsmaatregelen nog zwaarder dan anders.

Zondebok

Wereldwijd worden meer dan 260 miljoen mensen vervolgd vanwege hun geloof. Ze worden achtergesteld, mishandeld, in de gevangenis gegooid of zelfs gedood. Daarom kwam er, mede dankzij de inzet van de ChristenUnie, vorig jaar een speciaal gezant voor religie en levensovertuiging. Ik ben blij dat de Nederlandse overheid extra aandacht heeft voor de vervolging van mensen vanwege hun geloof. De ónvrijheid neemt namelijk de laatste jaren schrikbarend toe. Daar zijn maatregelen als gevolg van de coronacrisis het laatste voorbeeld van.

Open Doors krijgt hier schrijnende verhalen over binnen. Indiase dagarbeiders zitten zonder werk en eten. Bij de hulp die de overheid biedt, moeten christenen achter in de rij aansluiten of zijn ze aangewezen op geloofsgenoten. In Bangladesh krijgen christenen vaak geen hulp van de autoriteiten, omdat die (ten onrechte) denken dat de christenen wel hulp uit het buitenland krijgen. Weer elders moeten christenen in de gezondheidszorg voor coronapatiënten zorgen en blijft ander zorgpersoneel op afstand.

In India zijn christenen bang dat de door de overheid verplicht gestelde Covid-19-app zal betekenen dat diensten aan huis niet meer veilig zijn. Ze vrezen dat de app laat zien waar veel mensen samenkomen, waarbij ze dus het risico lopen gearresteerd te worden. In Niger ziet een groot deel van de bevolking ”het christelijke Westen” als schuldige van de coronacrisis. Dus richten de mensen, zo liet Open Doors in april weten, hun woede op lokale christenen als zondebok. En waar overheidsmaatregelen in China worden opgeheven, neemt de christenvervolging door de autoriteiten alleen maar toe en worden meer en meer kerken gesloten, zo meldt een christelijke nieuwssite.

Politieke actie

Als coronamaatregelen worden misbruikt om christenen en andere minderheden verder in hun geloof te beperken, moeten we meer dan ooit in actie komen. Hun mensenrechten worden immers geschonden. Hier ligt een taak voor de Nederlandse speciaal gezant. Hij moet onderzoeken waar christenen nu extra worden vervolgd en gediscrimineerd vanwege de coronapandemie. Vervolgens moeten we kijken hoe deze christenen dan het best kunnen worden beschermd.

Bovendien is het belangrijk dat het mandaat van de Europese speciaal gezant voor godsdienstvrijheid wordt verlengd. We wachten daar inmiddels alweer een half jaar op. Deze heeft een belangrijke rol gespeeld in de vrijlating van de Pakistaanse Asia Bibi en de zwangere Mirjam uit Sudan. Juist nu is deze gezant hard nodig om de benarde positie van christenen onder de aandacht te brengen.

De schrijnende verhalen roepen om politieke actie. Genoemde vrouwen kwamen immers vrij door politieke inzet, maar ook na vele, jarenlange gebeden. Dat is voor mij een reden om vannacht weer mee te bidden voor al die geloofsgenoten die het nu extra zwaar hebben. Zo voelen we ons verbonden met hen die altijd ’s nachts in het geheim moeten samenkomen. Wij kunnen nu helaas niet samenkomen in de kerk. Zij kunnen vaak nooit veilig naar de kerk. Bidt u mee?

Meebidden kan via www.opendoors.nl/nacht. Dit opinie-artikel verscheen eerder op RD.nl.

Labels: ,