Erkenning, dialoog en excuses slavernijverleden

overheid ministeries
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 1 juli 2020 om 14:42

Erkenning, dialoog en excuses slavernijverleden

Vandaag doe ik samen met Rob Jetten van D66 het voorstel om de regering excuses aan te laten bieden voor het slavernijverleden. We willen dat die excuses gepaard gaan met een dialoog over de rol die Nederlandse overheden en instanties daarin hebben gespeeld.

We moeten niet gemakzuchtig omgaan met de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis. We kunnen ze niet zomaar dicht laten en we kunnen er ook niet een snel ‘sorry’ over uitspreken. We moeten ons als gehele samenleving verzoenen met een verleden waarin onmenselijk leed is aangedaan, dat tot op de dag van vandaag doorwerkt. Het is daarom belangrijk de rol van Nederland en de Nederlandse autoriteiten in het slavernijverleden te beschrijven, te erkennen en daar dan ook excuses voor aan te bieden.

In 2013 pleitte Arie Slob toen hij fractievoorzitter was er ook al voor om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. "We dragen een verantwoordelijkheid om met elkaar stil te staan bij de vraag hoe we in onze tijd met dit verleden moeten en kunnen omgaan," zei hij toen. Dat geldt vandaag de dag nog steeds.

Het kabinet heeft inmiddels een dialoog opgestart die gericht is op de erkenning van het slavernijverleden, waar ook het opzetten van een kenniscentrum over het slavernijverleden onderdeel van kan zijn. Dat is een goede stap. De excuses die de overheid aanbiedt vloeien dan logisch voort uit een traject van erkenning en inbedding in de samenleving.

Vele verhalen

Mijn collega-fractievoorzitter Rob Jetten zegt het vandaag zo: “Slavenhandel en slavernij behoren tot de meest pijnlijke herinneringen in onze geschiedenis. Vandaag, op Keti Koti, herdenken en vieren we de afschaffing daarvan. Toen ik dit jaar op werkbezoek was op Sint Eustatius, werd ik gegrepen door de bloedige slavernijgeschiedenis van het eiland dat in de 17e en 18e eeuw bekend stond als ‘De Gouden Rots’, de meest winstgevende haven van de WIC.

Zo zijn er vele verhalen te vertellen. Van de erbarmelijke tochten van Afrika naar de Amerika’s tot de leider van de Curaçaose slavenopstand, Tula. Het zijn verhalen die ons leren over het gruwelijke van de mens. En de rol van onze Nederlandse voorouders.

Uitingen van spijt, berouw en schaamte zijn op zijn plaats. Maar daarmee nemen we nog geen historische verantwoordelijkheid voor onze geschiedenis. Dat kan alleen als we het leed erkennen van veel mensen en onze excuses aanbieden voor ons eigen handelen.”

Debat

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over racisme en doen Rob Jetten en ik namens onze partijen ons voorstel.

Labels: , ,