Meer maatregelen nodig tegen overgewicht

Gezond
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 4 augustus 2020 om 10:58

Meer maatregelen nodig tegen overgewicht

Het Verenigd Koninkrijk neemt meer maatregelen in de strijd tegen overgewicht. Mensen met overgewicht die zijn besmet met corona hebben een grotere kans op ziekenhuisopname. Zij hebben sneller beademing nodig of komen op de ic terecht. De Nederlandse overheid moet daarom het Britse voorbeeld volgen: we moeten snel meer maatregelen nemen in de strijd tegen overgewicht.

Ook in ons land ligt er een grote uitdaging. De Nederlandse cijfers zijn niet rooskleurig. De helft van de Nederlanders heeft te maken met overgewicht, ongeveer vijftien procent met obesitas. In deze tijd van corona zien we eens te meer hoe schadelijk overgewicht voor de gezondheid is. Een groot deel van onze bevolking is nu extra kwetsbaar, omdat ze te zwaar is.

Een gezond gewicht is niet alleen vanwege corona van belang. Als je gezond eet en voldoende beweegt, ben je fitter en beter bestand tegen ziektes, waarvan corona slechts één voorbeeld is. Je hebt minder kans op hart- en vaatziekten en diabetes. Een gezond gewicht zorgt, kortom, in het algemeen voor een gezonder leven.

De overheid maakt al een beweging de goede kant op. In het Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis zijn afspraken gemaakt tussen overheden, zorg, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Op deze manier zijn al grote stappen gezet om overgewicht tegen te gaan. Tegelijkertijd is er veel meer nodig. De samenleving moet zó worden ingericht dat het gemakkelijker wordt om te kiezen voor gezondere voeding. Wat de ChristenUnie betreft komen er dus meer maatregelen.

Op dit moment gaat tachtig procent van de supermarktreclame over ongezonde producten en slechts 20 procent over producten uit de schijf van vijf. Het merendeel van de reclames verleidt dus nu tot een ongezond eten en dat moet veranderen. Wij zien het graag andersom, dus 80 procent van de reclames moet gaan over gezonde producten. Daarnaast moet de productsamenstelling verbeteren. Dat betekent minder vet, sluipsuikers en zout in de producten. Daarover moet duidelijke informatie op het etiket komen. Tenslotte willen we dat impulsaankopen voor ongezonde producten aan banden worden gelegd. Geen chocoladerepen bij de kassa meer om nog even snel mee te pakken.

De aanpak van overgewicht is uiteraard een verantwoordelijkheid van ons allemaal, niet alleen van de overheid. In de eerste plaats van mensen zelf. Het is echter ook een verantwoordelijkheid van de levensmiddelenbranche. Vooral deze is immers kampioen tegenstribbelen. De branche doet wel iets, maar het blijven muizenstapjes. Terwijl het nu de tijd is om grote stappen te gaan zetten. Na de zomer spreken we in de Tweede Kamer weer over het preventieakkoord. De ChristenUnie zal het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk zeker inbrengen en vragen om meer maatregelen.

Dit is het moment om er een schep bovenop te doen. Meer maatregelen om overgewicht terug te dringen is niet alleen belangrijk in de strijd tegen corona, maar is in het belang van een gezonder en vitaler Nederland.

Dit opiniestuk verscheen eerder vandaag in het Nederlands Dagblad. 

Labels: ,