Nieuw corona steunpakket: behoud banen, groot sociaal pakket

Mensgerichte economie.jpg
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 28 augustus 2020 om 16:10

Nieuw corona steunpakket: behoud banen, groot sociaal pakket

Door de crisis is er voor veel mensen op dit moment onzekerheid over hun baan of hun inkomen. Steeds meer gezinnen dreigen in de gevarenzone te komen als het gaat om schulden. De ChristenUnie is daarom blij dat het gelukt is om met een derde steunpakket weer fors in te zetten op behoud van banen voor werknemers en inkomensondersteuning voor ondernemers.

Vandaag presenteerde het kabinet het derde steunpakket voor het bedrijfsleven dat 1 oktober in gaat. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is dit derde pakket langlopend en ook weer massief in omvang. De economie heeft een flinke klap gekregen en het consumentenvertrouwen is nog niet hersteld. De afgelopen week werd bekend dat de economie van Nederland het in internationaal opzicht nog steeds goed doet en dat het aantal faillissementen nog relatief laag is. Economen zijn het erover eens dat de forse overheidssteun, die op korte termijn tot stand is gekomen bij het uitbreken van de crisis, hieraan ten grondslag ligt.

De drie grote regelingen NOW, TOZO en TVL worden doorgezet tot in ieder geval 1 juli 2021. In dit derde pakket is bovendien een ruimere vergoeding gekomen voor doorlopende bedrijfskosten, wat met name van belang is voor kapitaalintensieve bedrijven, zoals in de technische sector en de horeca. In de regelingen worden in de loop van de maanden de omzetverliesdrempels in kleine stapjes verhoogd en de vergoedingen in kleine stapjes verlaagd. Ondanks deze langzame en stapsgewijze versobering, vormen de regelingen bij elkaar nog altijd een massief pakket gericht op baanbehoud.

In het noodpakket wordt voor meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in sociaal beleid, gericht op onder meer praktijkleren, omscholing en loopbaanadvies. Ook wordt 1,5 miljard euro aan investeringen naar voren gehaald om economische bedrijvigheid aan te jagen. In de komende periode tot en met Prinsjesdag zullen verdere maatregelen bekend worden gemaakt waarmee dit kabinet wil investeren in een sterke uitgangspositie voor Nederland.

Labels: ,