Waardering en vertrouwen voor onze meesters en juffen

Basisschool handen omhoog.jpg
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 5 oktober 2020 om 17:46

Waardering en vertrouwen voor onze meesters en juffen

Vandaag is het de Dag van de Leraar. Een dag waarop we alle leraren in het zonnetje zetten. Dat is meer dan verdiend. Al die meesters en juffen zetten zich dag in, dag uit, met hart en ziel in voor de vorming en ontwikkeling van onze kinderen. Ze verdienen daarom onze waardering en ons vertrouwen.

Zeker deze coronacrisis vroeg om veel flexibiliteit. Plotsklaps moesten ze het onderwijs anders inrichten. Ze zorgden ervoor dat er goed thuisonderwijs gegeven kon worden. Ze gingen digitaal lesgeven. Het is heel knap hoe de leraren in het basis- en voortgezet onderwijs dat hebben opgepakt.

We zijn trots op onze meesters en juffen en daarom, speciaal op deze dag, een welverdiend: heel erg bedankt!

Ik wilde vandaag op bezoek gaan bij een school. Door de coronamaatregelen ging dat helaas niet door. Daarom hebben we vanuit de ChristenUnie een aantal scholen taart gestuurd, zodat ze zelf een feestje kunnen bouwen.

Waardering uit zich niet alleen in taart en welgemeende woorden.

Leraren geven al langer aan dat ze te maken hebben met hoge werkdruk. Investeren in het onderwijs blijft belangrijk. Ze verdienen ons vertrouwen en daarom vindt de ChristenUnie dat leraren voortaan standaard moeten meebeslissen als er keuzes worden gemaakt over de besteding van dat geld.

Wie weten er immers beter waar het geld terecht moet komen dan de leraar zelf? Onze vakmensen weten waar dat geld het meest nodig is, bijvoorbeeld voor kleinere klassen of voor meer onderwijsassistenten. Toen er geld kwam voor het verminderen van de werkdruk in het onderwijs was dit al de procedure. En dat was een succes. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat leraren in de toekomst meer zeggenschap krijgen over hoe extra geld het best besteed kan worden.

Zo krijgen leraren meer tijd en ruimte om aandacht te hebben voor wat écht telt: goed onderwijs voor onze kinderen.

 

Labels: ,